piątek, 1 kwietnia 2016

ŁÓDŹ: kolej elektryczna do Opoczna - co dalej?

Pewna jest już elektryfikacja łódzkiego odcinka linii kolejowej numer 25 z Tomaszowa Mazowieckiego do Opoczna. Wciąż jednak nie ma konkretnego terminu, nie wiadomo też, jak daleko posuną się zaplanowane przy okazji prace torowe na tym odcinku. Temat elektryfikacji linii na potrzeby nowej linii ŁKA pojawił się już przy okazji prezentacji planów taborowych na Europejskim Forum Taborowym.

Zgodnie z listem intencyjnym zawartym w 2015 r. pomiędzy PLK a władzami województwa łódzkiego elektryfikacja wskazanego odcinka linii nr 25 planowana jest do realizacji w ramach zadania „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego, m.in. linia kolejowa nr 25 na odcinku Łódź – Opoczno – Etap I”. Prace mają zostać wykonane w bieżącej perspektywie finansowej, a więc do 2022 roku. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego, a zatem do elektryfikacji dołoży się Unia Europejska. Jednocześnie bardzo możliwe jest, że przy okazji rozciągania sieci trakcyjnej, także torowisko doczeka się poprawek. Mówi się o poprawie nawierzchni i uzupełnieniu tłucznia.

Choć plany łódzkiego cieszą, oddala się jakakolwiek pozytywna perspektywa dla dalszego odcinka trasy, z Opoczna do Skarżyska-Kamiennej. Ostatnie pociągi przejechały tamtędy latem 2009 roku. Od tego czasu nikt zdaje się nie pamiętać o tej relacji, a szkoda, bo to ostatni dzwonek na jej ewentualną restaurację. Za kilka lat może się to już okazać nieopłacalne…

fot. opoczno.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane