środa, 13 kwietnia 2016

TORUŃ: konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy sieci tramwajowej

W Toruniu rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat dwóch inwestycji tramwajowych, planowanych do realizacji w najbliższych latach. Chodzi o następujące zadania:
  • budowa linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzącej do Osiedla Jar,
  • budowa linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wschodniej części miasta (połączenie tras do Elany i Olimpijskiej)
Zadanie 1 obejmuje budowę nowej linii tramwajowej w północnej części Torunia, dwutorowej, prowadzącej na osiedle mieszkaniowe Jar, wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa. Inwestycja ma celu połączenie powstającego osiedla mieszkaniowego Jar, zlokalizowanego w północnej części Torunia, oraz wszystkich osiedli mieszkaniowych znajdujących się wzdłuż planowanej linii tramwajowej, z centrum miasta za pomocą komunikacji tramwajowej. Projektant opracował cztery warianty budowy nowej linii tramwajowej:

Wariant 1

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania Szosa Chełmińska/Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ulicą Dekerta do skrzyżowania z ulicą Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wydzielone po północnej stronie jezdni. Dalej projektowana linia skręca w kierunku północnym w ulicę Legionów i biegnie jako wydzielona po zachodniej stronie jezdni. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ulicę Polną i biegnie jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ulicę Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ulicę Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowo projektowanej ulicy. Wariant 1 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu Jar, na ulicy Heweliusza.

Wariant 2

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 2 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania Szosa Chełmińska/Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ulicą Dekerta do skrzyżowania z ulicą Polną torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim w ulicę Polną i biegnie jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ulicę Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ulicę Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 2 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu Jar, na ulicy Heweliusza.

Wariant 3

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 3 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania Szosa Chełmińska/ Grudziądzka torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Dalej następuje rozsunięcie pojedynczych torów na zewnątrz jezdni. W ten sposób linia biegnie do skrzyżowania z ulicą Dekerta. Następnie do skrzyżowania z ulicą Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wspólne z jednią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Projektowana linia skręca w kierunku północnym w ulicę Legionów i biegnie jako wspólne z jezdnią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Przed torami kolejowymi, na terenach usługowo-magazynowych znajdujących się na północ od zajezdni autobusowej, zaplanowano dodatkowo budowę torów odstawczych i zaplecza technicznego na potrzeby taboru tramwajowego i autobusowego. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ulicę Polną i biegnie nią jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ulicę Ugory i biegnie po jej zachodniej stronie by skręcić w ulicę Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 3 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu Jar, na ulicy Heweliusza.

Wariant 4

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 4 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania Szosa Chełmińska/Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ulicą Dekerta do skrzyżowania z ulicą Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wspólne z jezdnią, z możliwością ruchu autobusowego po pasie torowiska w obrębie przystanków wiedeńskich. Projektowana linia skręca w kierunku północnym w ulicę Legionów i biegnie jako wspólne z jezdnią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Po 200 metrach od Ronda Czadcy torowisko biegnące w ciągu ulicy Legionów przechodzi na wschodnią stronę ulicy i biegnie dalej jako wydzielone. Przed torami kolejowymi, na terenach usługowo-magazynowych znajdujących się na północ od zajezdni autobusowej, zaplanowano dodatkowo budowę torów odstawczych i zaplecza technicznego na potrzeby taboru tramwajowego i autobusowego. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ulicę Polną i biegnie nią jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ulicę Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ulicę Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 4 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu Jar, na ulicy Heweliusza.

Zadanie 2 obejmuje natomiast budowę nowej linii tramwajowej, dwutorowej we wschodniej części Torunia wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa. Budowa nowego odcinka linii ma na celu połączenie dwóch już istniejących odcinków linii (obsługujących tramwaje nr 1 i 2), co zapewni obsługę możliwie największej liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Projektant opracował trzy warianty budowy nowej linii tramwajowej.

Wariant 1

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu Szosa Lubicka/Przy Skarpie. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym wzdłuż istniejącego pasa zieleni i ciągu pieszego, pomiędzy targowiskiem a jezdnią ulicy Działowskiego. Następnie po przekroczeniu ulicy Dziewulskiego, linia tramwajowa prowadzi przez istniejące tereny zielone i rekreacyjne zlokalizowane wzdłuż ulicy Buszczyńskich. Po przekroczeniu ulicy Niesiołowskiego, linia tramwajowa nadal prowadzić będzie przez tereny zielone w kierunku Strugi Toruńskiej i dalej ulicą Wierzbową. Ulica Wierzbowa prowadzi wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ulicą Skłodowskiej – Curie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej Elana.

Wariant 2

Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na projektowanym węźle w rejonie skrzyżowania Szosa Lubicka/Przy Skarpie. Następnie projektowane, wydzielone torowisko kieruje się na północ wzdłuż istniejącego targowiska przy ulicy Działowskiego. Dalej projektowane torowisko biegnie w kierunku zachodnim w szerokim pasie dzielącym jezdnie ulicy Dziewulskiego. Projektowana linia tramwajowa prowadzi wzdłuż ulicy Łyskowskiego jako torowisko wydzielone z jezdni po jej zachodniej stronie. Wzdłuż projektowanej ulicy Rydygiera na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z ulicy Łyskowskiego biegnie torowisko wydzielone poza jezdnią, następnie ulica zmienia przekrój na jezdnię z torowiskiem wbudowanym w jezdnie. W rejonie ulicy Wschodniej projektowaną linię tramwajową dowiązano do projektu koncepcyjnego Trasy Wschodniej. Trasa ta prowadzi, podobnie jak Wariant 1, przez środek Rubinkowa.

Wariant 3

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie i ulicy Olimpijskiej, stanowi połączenie pętli Elana z pętlą Olimpijską. Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na pętli Olimpijska w rejonie skrzyżowania ulicy Olimpijskiej z ulicą Konstytucji 3 Maja. Następnie projektowane, wydzielone torowisko biegnie po zachodniej stronie ulicy Olimpijskiej i południowej stronie ulicy Skłodowskiej-Curie do istniejącej pętli Elana.

W czwartek, 14 kwietnia, mieszkańcy Torunia zainteresowani tematem konsultacji będą mieli okazję do przejazdu Tramwajem Konsultacyjnym, który wystartuje o godzinie 17:30 z pętli przy ulicy Olimpijskiej. Podczas przejazdu urzędnicy i zaproszeni eksperci będą rozmawiać z mieszkańcami o zaletach komunikacji tramwajowej, pokażą nowoczesne rozwiązania dotyczące projektowania tras tramwajowych, odpowiedzą na pytania.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają także konsultanci w ramach dyżurów konsultacyjnych, zaplanowanych na sobotę, 16 kwietnia, w następujących lokalizacjach:
  • Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, godz. 10:00-13:00
  • Skwer handlowy RECE (Piotr i Paweł), ul. Legionów 216f, godz. 15:00-18:00
Warianty dla Zadania 1 (fot. UM Toruń) 
Warianty dla Zadania 2 (fot. UM Toruń)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane