niedziela, 10 kwietnia 2016

WARSZAWA: oferty na tramwaj do pętli Nowodwory otwarte

W dniu 5 kwietnia (wtrek) otwarto oferty w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (Tarchomin Kościelny - Nowodwory).  Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację zamówienia od czasu podpisania umowy. Wpłynęło 7 ofert, w czym 6 od konsorcjów.

W przetargu  oferty złożyli:

1. ZUE S.A. i Strabag sp. z o.o.
netto: 25 692 483,89 zł brutto: 31 601 755,18 zł

2. Trakcja PRKiI S.A., Comsa SA. i AB Kauno Tiltai
netto: 23 999 028,90 zł  brutto: 29 518 805,55 zł

3. BUDIMEX S.A., Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o. i KZN RAIL sp. z o.o.
netto: 29 287 884,72 zł    brutto: 36 024 098,21 zł

4. Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK spółka z o. o. oraz ELEKTROBUDOWA S.A.
netto: 30 555 656,30 zł   brutto: 37 583 457,25 zł

5. Balzola Polska sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola, S.A. i TAUMER sp. z o.o.
netto: 26 362 631,26 zł   brutto: 32 426 036,44 zł

6. Skanska S.A., Skanska SK a.s. oraz Skanska a.s.
netto: 28 399 000,00 zł   brutto: 34 930 770,00 zł

7. TOR-KAR-SSON sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
netto: 26 363 025,39 zł   brutto: 32 426 521,23 zł

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał za zadanie budowę trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km w ciągu ulicy Światowida na odcinku: Tarchomin Kościelny – Strumykowa.  W ramach zamówienia wykonane zostaną 4 perony przystankowe zlokalizowane na skrzyżowaniach ulic Światowida z  Hanki Ordonówny i Stefanika. Zakres zamówienia obejmuje m.in. roboty branży konstrukcyjnej, torowej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.Zamówienie przewiduje m.in.:

  • budowę budynku stacji prostownikowej trakcyjnej „Nowodwory” wraz z wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz budowę układu kablowego; 
  • budowę torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową asfaltową lub trawiastą (w zależności od lokalizacji);
  • przebudowę ul. Światowida oraz zmiany układu drogowego wynikające z budowy trasy tramwajowej (przebudowę istniejących skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.);
  • budowę lub przebudowę elementów elektroenergetycznych, takich jak m.in. przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające i powrotne, kable trakcyjne, światłowodowe i sterownicze, przyłącza energetyczne i oświetlenia ulicznego;
  • budowę i przebudowę odwodnienia jezdni i torowiska wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
  • budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej;
  • przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej znajdującej się w kolizji z budowaną trasą tramwajową, w tym m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kabli elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, sieci c.o. i gazowych, instalacji oświetlenia ulicznego, itp.;
  • budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych, m.in. oświetlenie, instalację elektryczną zasilania biletomatów, monitoringu miejskiego
  • zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni.

Zamówienie jest częścią projektu „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” zgłoszonego do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

fot.: tustolica.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane