piątek, 13 maja 2016

KATOWICE: KZK GOP przymusza do ŚKUP - rozpoczęła się likwidacja biletów papierowych

Na Śląsku się dzieje. ŚKUP, który okazuje się prawdziwym utrapieniem, musi rozwinąć skrzydła. Ponieważ nie może tego zrobić w sposób naturalny, to KZK GOP, jako beneficjent unijnej dotacji i ciało sprawcze w całym tym bałaganie, musi do korzystania z karty... zmusić. Od kilku dni zatem nie można już kupić części papierowych biletów na przejazdy autobusami i tramwajami KZK GOP. 

Na chwilę obecną z papierowych biletów okresowych korzysta około 110 tysięcy pasażerów korzystających z komunikacji publicznej organizowanej przez KZK GOP. Z kolei Śląską Kartę Usług Publicznych, którą wprowadzono jesienią zeszłego roku, używa zaledwie 40 tysięcy osób. Ponieważ na utworzenie elektronicznego systemu związek otrzymał ponad 82,5 mln zł dotacji unijnej, musi zrealizować wskaźniki jakie założono we wniosku o dofinansowanie. Aby tego dokonać musi do końca roku wydać w sumie 150 tysięcy kart ŚKUP. Jeżeli tego nie zrobi - związek będzie musiał zwrócić dotację w całości. Prosty rachunek - trzeba zmusić ludzi do wyrabiania kart ŚKUP, a można to zrobić tylko poprzez nie pozostawienie im wyboru. No, chyba że wybiorą samochód...

KZK GOP z początkiem maja rozpoczął stopniowe wycofywanie starych biletów z obiegu. Od 1 maja nie kupimy już papierowych biletów 24-godzinnych, 48-godzinnych, 5- i 7-dniowych, a także dwutygodniowych, kwartalnych, szkolnych, wakacyjnych oraz miesięcznych na okaziciela. Chcąc nabyć któryś z takich biletów konieczne jest wyrobienie karty ŚKUP. Kupione wcześniej papierowe bilety średniookresowe (od 24-godzinnych do 14-dniowych) będzie można wykorzystać do końca tego roku, a pozostałe będą ważne zgodnie z ich okresem obowiązywania. Od 1 czerwca z kiosków znikną bilety miesięczne SC (uprawniające do przejazdów wyłącznie autobusami lub tramwajami na terenie dwóch lub więcej miast), natomiast w lipcu Związek zaprzestanie sprzedaży papierowych biletów imiennych SM (upoważniających do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub tramwajowymi na terenie jednego miasta). Od 1 sierpnia pasażerowie nie zakupią już biletów SC/AT oraz SM/AT (autobusowo-tramwajowych). W ten sposób na koniec wakacji będzie można już kupić tylko papierowe bilety jednorazowe. Na osłodę od 1 sierpnia spadną ceny biletów w taryfie odległościowej. 

Rozumiem, projekt ŚKUP, efektywność, strach przed zwrotem potężnej dotacji, która pogrzebałaby cały KZK GOP, ale żeby nawet dobowe bilety uwalać? Przecież ktoś, kto przyjeżdża do rodziny, na krótko, odwiedza Śląsk turystycznie, nie będzie specjalnie na 3 dni wyrabiać karty, bo jaki to ma sens. No chyba, ze o to właśnie chodzi - karty zostaną wydane, a czy ktoś z nich będzie korzystać, to już inna sprawa. Wydaje mi się, że KZK GOP idzie jakąś pokręconą drogą. Z całą stanowczością można stwierdzić, że nigdzie w Polsce podobny projekt nie został zaprojektowany i wdrożony tak fatalnie, jak Śląska Karta Usług Publicznych...

mat. KZK GOP

1 komentarz :

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane