sobota, 7 maja 2016

LUBLIN: będzie jeszcze więcej tras trolejbusowych

Lubelski ZDM prowadzi właśnie przetarg na dokumentację projektową na rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej. Dwa zadania dotyczą rozbudowy sieci trolejbusowej – w ciągu ulicy Lubelskiego Lipca '80, Mełgiewskiej i Metalurgicznej.

W ostatnich latach Lublin wydał na rozbudowę sieci bardzo duże pieniądze, korzystając m.in. z funduszy europejskich. Udało się dzięki temu powiększyć długość sieci trolejbusowej z 28 do 60 kilometrów. Obecne postępowanie obejmuje cztery zadania.

Pierwsze zakłada przebudowę ważnego węzła – ronda Lubelskiego Lipca'80 w Lublinie wraz z wlotami, Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z Wolską, odcinka Alei Zygmuntowskich, budowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ulicy Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z Alejami Zygmuntowskimi i ulicą Unii Lubelskiej oraz Fabryczną do skrzyżowania z aleją Piłsudskiego, a także wykonanie buspasów w ulicy Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od Fabrycznej do Grabskiego). Nowy odcinek sieci trolejbusowej będzie stanowić przedłużenie trakcji w ulicy Unii Lubelskiej w kierunku dworca. Jego realizacja pozwoli na połączenie istniejącej trakcji trolejbusowej z trakcją w obszarze dworca kolejowego, co skróci czas podróży pasażerów przemieszczających z rejonu północno-wschodniego i centralnego miasta w kierunku dworca.

Drugie zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Droga Męczenników Majdanka, Grabskiego i Sulisławickiej. Natomiast trzecie budowę brakującego odcinka sieci trakcji trolejbusowej na Mełgiewskiej i Metalurgicznej, od istniejącej pętli trolejbusowej Mełgiewska WSEI do powiązania z projektowaną siecią trakcyjną w ulicy Grygowej. Czwarte zadanie poświęcone jest infrastrukturze przystankowej.

Termin składania ofert na projekty mija 25 maja. Do końca tego roku powinna zostać wykonana cała kompletna dokumentacja prac, natomiast zamawiający przewiduje, że realizacja wszystkich zadań nastąpi w przeciągu 4 lat od daty zawarcia umowy.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane