poniedziałek, 16 maja 2016

RZESZÓW: 1,2 miliarda złotych na kolej - będą tego efekty?

Blisko 1,2 miliarda złotych przeznaczą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na inwestycje w województwie podkarpackim w latach 2016-2023. Podróżni wygodniej pojada m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz, oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa. Odnowiona będzie stacja w Rzeszowie, który zyska nowe, dogodne połączenie kolejowe z lotniskiem w Jesionce. Prace PLK umożliwią rozwój kolei aglomeracyjnej, wpłyną na szybkie i komfortowe połączenia regionalne i dalekobieżne. W latach 2007-2015 PLK przeznaczyły już na inwestycje na Podkarpaciu 2,4 miliarda złotych.

Jedną z największych i najważniejszych inwestycji na Podkarpaciu jest modernizacja linii E30 na odcinku Kraków – Rzeszów. Od grudnia 2015 roku czas przejazdu skrócił się o ponad godzinę, na trasie kursują już pociągi Pendolino, podróżni mogą korzystać z nowych peronów z wiatami i systemem informacji pasażerskiej (który jeszcze nieszczególnie dobrze działa). W latach 2016-2017 zarządca infrastruktury planuje dokończyć modernizację E30 na odcinku Ropczyce – Sędziszów. W ramach inwestycji wartej ponad 500 milionów złotych, PLK wyremontują tory, przebudują stacje, a także wybudują nowe obiekty inżynieryjne. Po modernizacji zwiększy się bezpieczeństwo, a pociągi pojadą z prędkością 160 km/h, co wpłynie na dalsze skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Rzeszowem a Krakowem. Kolejnym etapem prac na E 30 będzie rewitalizacja odcinka Przeworsk- granica państwa zaplanowana do 2023 roku.

Jednym ze strategicznych przedsięwzięć kolejowych w ramach RPO jest rewitalizacja linii 25 na odcinku Padew - Mielec - Dębica. Jej realizację przewidziano na lata 2017 - 2020. Czy w związku z tym można liczyć w przyszłości na powrót regularnych połączeń kolejowych na trasie Dębica - Tarnobrzeg? Nowe możliwości dla przewozów regionalnych i dalekobieżnych stworzy także elektryfikacja linii 71 na całym 67 km odcinku Rzeszów – Ocice, której zakończenie planowane jest w 2020 roku. Ważnymi inwestycjami RPO, jest dokończenie rewitalizacji linii 108 na odcinkach Jasło - Nowosielce i Sanok – Nowy Zagórz oraz linii 106 na odcinku Boguchwała – Czudec.

Celem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest z kolei stworzenie spójnych połączeń pomiędzy regionami. Wśród planowanych inwestycji są: modernizacja i elektryfikacja odcinka Lublin – Stalowa Wola, na które PLK ogłosiły już przetarg oraz prace na linii Stalowa Wola - Tarnobrzeg/Sandomierz/Ocice/Padew. Efektem prac będzie szybsza jazda - skrócenie czasu przejazdu, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżnych oraz stworzenie spójnych połączeń pomiędzy regionami Polski.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i Miastem Rzeszów planują budowę nowej 5 km linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. W ramach inwestycji przebudowane zostaną przystanki na odcinkach Rzeszów - Strzyżów, Kolbuszowa – Rzeszów oraz Dębica - Rzeszów - Przemyśl. Wszystkie przystanki zyskają dogodne dojazdy i wygodne perony przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Obecnie inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. PLK przygotowują się także do modernizacji stacji Rzeszów Główny. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zakłada nie tylko przebudowę torowisk i peronów na rzeszowskiej stacji, ale również przedłużenie przejścia podziemnego, które zostanie poszerzone i połączy dwie części miasta po obu stronach torów. PLK planuje także wybudować nowy przystanek kolejowy „Rzeszów Zachodni”.

Brzmi imponująco. Jeżeli tylko to wszystko faktycznie przyniesie korzyści dla pasażerów w postaci lepszego rozkładu jazdy, to tylko się cieszyć. PKP PLK na przykład chwali się też zakończoną modernizacją linii 25 ze Skarżyska - Kamiennej do Ocic. Podobno służy ona poprawie komunikacji między województwami podkarpackim i świętokrzyskim. Szkoda tylko, że pociągi tam nie kursują, a przynajmniej nie od Ocic...

fot. PKP PLK

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane