niedziela, 8 maja 2016

WARSZAWA: nowa linia autobusowa na Odolanach - konsultacje społeczne

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące propozycji uruchomienia nowej linii autobusowej kursującej przez ulicę Jana Kazimierza na Odolanach. Mieszkańcy swoje uwagi, opinie i wnioski mogą przesyłać do 15 maja. Konsultacje organizowane są wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola.

Poprzemysłowe Odolany coraz szybciej zabudowują się osiedlami mieszkaniowymi. Ich mieszkańcy coraz częściej zgłaszają do ZTM postulaty o uruchomienie linii autobusowej, która usprawniłaby im dojazd do centrum. Dlatego ZTM proponuje uruchomienie linii kursującej wzdłuż Jana Kazimierza. Równolegle wpływa wiele opinii stanowczo sprzeciwiających się tym planom. Docelowo obsługa komunikacyjna osiedla mogłaby się odbywać nową ulicą, równoległą do Jana Kazimierza oraz przez rozbudowaną Sowińskiego. Jednak do czasu powstania tych ciągów (perspektywa kilku lat) wskazane jest zapewnienie dostępu do komunikacji mieszkańcom osiedli po południowej stronie ulicy Jana Kazimierza. Osiedla po północnej stronie znajdują się bowiem w strefie dojścia do istniejących przystanków przy Kasprzaka i Wolskiej.

Przygotowana przez ZTM propozycja zakłada dwa warianty podstawowe oraz tzw. wariant zerowy, który zakłada brak jakichkolwiek zmian. Uczestnicy konsultacji zostaną poinformowani, iż ostateczny kształt połączenia będzie dodatkowo zależał od budowy odcinka ulicy Hubalczyków od Wolskiej do Jana Kazimierza. Do czasu powstania tego odcinka linia mogłaby kursować jednokierunkowo od Ordona do Studziennej i wracać Wolską. Konsultacjom zostanie poddany nie tylko sam przebieg linii ale również lokalizacja przystanków.

Wariant 0
Brak jakichkolwiek zmian


Wariant 1
Linia jednokierunkowa kursująca na trasie: RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – Kasprzaka – Ordona – Jana Kazimierza – Studzienna – Wolska – Kasprzaka – Prosta – RONDO DASZYŃSKIEGO.


Wariant 2
Linia kursująca w obu kierunkach na trasie: RONDO DASZYŃSKIEGO – Prosta – Kasprzaka – Ordona – Jana Kazimierza – Hubalczyków – Fort Wola – CM. WOLSKI.


W zależności od wybranego wariantu linia zatrzymywałaby się na wszystkich już istniejących przystankach oraz na nowych, które musiałyby zostać wybudowane.
Propozycja zakłada budowę następujących nowych przystanków przy skrzyżowaniach:

  • Ordona/Jana Kazimierza, 
  • Jana Kazimierza/Gizów, 
  • Jana Kazimierza/Goleszowska, 
  • Jana Kazimierza/Sowińskiego, 
  • Jana Kazimierza/Hubalczyków.

Mieszkańcy swoje wnioski mogą przesyłać do ZTM mailem na adres konsultacje@ztm.waw.pl z dopiskiem „Autobusem na Odolany” lub pocztą na adres: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Autobus na Odolany”.

W ramach konsultacji przewidziane zostało również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 12 maja o godzinie 18.00 w szkole przy ulicy Grabowskiej 1.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane