środa, 8 czerwca 2016

KRAKÓW: drogowy rozwój zachodniej Małopolski

Do roku 2017 małopolskie samorządy mają wspólnie przygotować dokumentację dla nowego połączenia drogi krajowej 94 z autostradą A4. To ważna inwestycja dla zachodniej Małopolski, ale też dla Krakowa – dzięki nowej drodze tranzyt w kierunku Dąbrowy Górniczej przynajmniej częściowo przeniesie się z tzw. „drogi olkuskiej”. Porozumienia w tej sprawie podpisali w Olkuszu marszałek Małopolski Jacek Krupa i wicemarszałek Wojciech Kozak oraz przedstawiciele powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego i olkuskiego oraz gmin: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia.

Nie będzie jednak łatwo wybrać ostateczny przebieg drogi nie będzie łatwy. Zanim jednak – potrzebne jest studium, w którym zostaną określone warianty przebiegu nowej drogi wraz ze wstępnymi kosztami, a to ma ułatwić decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania. Wcześniej rozważano połączenie z A4 przez węzły Jeleń lub Byczyna lub Balin – ale żaden nie został ostatecznie wybrany.

Poza wspomnianą planowaną inwestycją w Olkuszu podpisano także drugą umowę między władzami województwa, powiatami: chrzanowskim i krakowskim oraz gminą Krzeszowice, dotyczącą aktualizacji koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przebudowywany obecnie Węzeł Rudno) z drogą krajową 79 w Krzeszowicach. Na ten cel być może znajdą się środki w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020. Oczywiście najpierw należy przygotować wszelką dokumentację, czego koszty wyceniono na 200 tysięcy złotych. środowiskowej dla tej inwestycji.

Dodatkowo ma powstać obwodnica Trzebini, uzupełnienie trasy drogi krajowej 94 w Olkuszu czy, miejmy nadzieję, obwodnica Zabierzowa. Widać więc, że zachodnia część Małopolski ma szansę w najbliższych latach odżyć infrastrukturalnie. Jeszcze tylko inwestycje kolejowe i można powiedzieć, że zbliżymy się do Europy.

fot.: conadrogach.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane