poniedziałek, 11 lipca 2016

KATOWICE: 73. Tour de Pologne na Górnym Śląsku - utrudnienia komunikcyjne

Tour de Pologne znowu sparaliżuje Górny Śląsk. W związku z tym KZK GOP informuje, że w dniu 13 lipca (środa) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu tramwajowej i autobusowej komunikacji miejskiej.

TRAMWAJE:


W godzinach od ok. 5:30 do ok. 22:30 wstrzymane zostanie kursowanie linii tramwajowych w rejonie katowickiego Ronda im. Jerzego Ziętka (wszystkie relacje), co skutkować będzie koniecznością całkowitego wyłączenia funkcjonowania komunikacji tramwajowej na odcinkach:
 • od katowickiego Rynku przez Rondo im. Jerzego Ziętka do Stadionu Śląskiego,
 • od katowickiego Rynku przez Rondo im. Jerzego Ziętka do Pętli Słonecznej.
W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji przejazdów linii tramwajowych, tj.:

LINIA 6 kursować będzie w relacji: „Bytom Politechnika Śląska” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia”,

LINIA 11
kursować będzie w relacji: „Ruda Śląska Chebzie Pętla” – „Chorzów Stadion Śląski”,linia nr 19 kursować będzie w relacji: „Bytom Stroszek Zajezdnia” – „Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia”,

LINIA 13
kursować będzie w relacji: „Siemianowice Śląskie Plac Skargi” – „Katowice Jesionowa” z obsługą wagonami dwukierunkowymi,

LINIA 16 rozpocznie kursowanie od ok. godziny 22:20, realizując przejazdy na wydłużonej trasie do Siemianowic Śląskich,

LINIE 33 i 43 nie będą kursować w dniu 13 lipca

W godzinach od ok. 14:20 do ok. 20:20 wstrzymane zostanie kursowanie bezpośrednich linii tramwajowych na odcinku od Zawodzia przez centrum Katowic do Brynowa, kursujących przez Plac Wolności oraz w ciągu ul. Gliwickiej, aż do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym.

LINIA 7 kursować będzie w relacji: „Bytom Plac Sikorskiego” – „Chorzów Batory Zajezdnia” z wyjątkiem godzin wjazdu wyścigu kolarskiego do Bytomia (całkowite wyłączenie ruchu pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej, tj. w godzinach 13:30 – 17:00), w których linia skierowana zostanie od Łagiewnik do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii

LINIA 14
kursować będzie w relacji: „Mysłowice Dworzec PKP” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii

LINIA 15 kursować będzie w relacji: „Sosnowiec Zagórze Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii

LINIA 20 kursować będzie w dwóch relacjach, tj.: „Katowice Szopienice Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia” oraz „Chorzów Rynek” – „Chorzów Batory Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii

LINIA 36 zakończy kursowanie przed godziną 15:00.

Nastąpi uruchomienie tymczasowych linii tramwajowych 40, 41 i 42, które kursować będą wyłącznie podczas wstrzymania możliwości przejazdu komunikacji tramwajowej dla wyścigu kolarskiego (obsługa wagonami dwukierunkowymi), tj. w godzinach od ok. 14:50 do ok. 20:10:

LINIA 40
kursować będzie w relacji: „Katowice Zawodzie Zajezdnia” – „Katowice Graniczna”

LINIA 41 kursować będzie w relacji: „Katowice Brynów Pętla” – „Katowice Gawronów”

LINIA 42 kursować będzie w relacji: „Katowice Plac Wolności” – „Katowice Damrota”.

Na odcinku: „Chorzów Rynek” (stanowisko nr 3), „Chorzów Stadion Śląski” - „Katowice Mickiewicza” w godzinach 05:00 - 23:30 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-19. W trakcie trwania wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2016 oraz wyścigu kolarskiego, tj. w godzinach 11:00 - 20:30 autobusy tej linii od strony Stadionu Śląskiego dojeżdżać będą do przystanku „Katowice Grundmanna”.

Na odcinku „Chorzów Batory Piekarska” – „Katowice Grundmanna”, tj. w godzinach ok. 13:30 - 20:30 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-20.

Dodatkowo, przez cały dzień na liniach autobusowych 6, 820, 830, 840, wprowadzona zostanie obsługa przystanków: „Chorzów AKS” (oba kierunki), „WPKiW Wejście Główne” (oba kierunku), „WPKiW Śląski Ogród Zoologiczny”, „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Chorzowa). 

Ponadto w Bytomiu, z uwagi na konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego pod wiaduktem PKP w ciągu ulicy Zabrzańskiej od ok. godziny 13:00 do ok. godziny 17:00, wprowadzone zostaną zmiany dla linii tramwajowych 5 i 9:

LINIA 5 od strony Zabrza skrócona zostanie do pętli tramwajowej w Zabrzu Biskupicach,

LINIA 9 od strony Chorzowa i Rudy Śląskiej skrócona zostanie do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu.

TYMCZASOWA LINIA TRAMWAJOWA 10 (obsługa wagonami dwukierunkowymi) kursującej w relacji: Biskupice Pętla – Chebzie Pawła.


AUTOBUSY

 • od ok. godziny 4:30 do ok. godziny 22:30 linie autobusowe 5, 27, 43, 119, 133, 168, 170, 860 nie będą kursować al. Korfantego na odcinku od Pętli Słonecznej do ul. Sokolskiej. Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic skierowane zostaną ulicami: Słoneczną, Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Sokolską. W kierunku do Siemianowic Śląskich skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Słoneczną, Al. Korfantego. Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Katowice Słoneczna” i „Katowice GIG”. W zamian obsługiwać będą wszystkie przystanki na trasie objazdu. W trakcie wyłączenia z ruchu ulic na czas wyścigu kolarskiego w godzinach 14:00 – 20:30 linie te zakończą relację na przystanku „Katowice Chorzowska”, który będzie dla tych linii przystankiem końcowym i początkowym. Następnie dokonywać będą nawrotów z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Chorzowską, Stęślickiego, Misjonarzy Oblatów NMP,
 • od godziny 4:30 do godziny 11:30 dla linii 11, 61, 70, 108, 109, 177, 600, 657 ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: al. Korfantego, Katowicka, Misjonarzy Oblatów w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd przez rondo do włączenia się na swoje rozkładowe trasy, tj. linie: 11, 61, 70, 177, 600, 657 na przystanku „Katowice Sokolska”, linie 108 i 109 na przystanku „Koszutka Kościół”. W kierunku do Dąbrówki Małej autobusy skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Chorzowską, przejazd przez katowickie Rondo, Roździeńskiego, Bagienna, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda. Przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie: w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul. Wróblewskiego,
 • od godziny 11:30 do ok. godziny 13:30 – wprowadzony zostanie dwukierunkowy przejazd tunelem katowickiego ronda.
 • od godziny 13:30 nastąpi całkowite zawieszenie przejazdów ulicami, po których przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego. Dla linii autobusowych 11 i 657 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Wróblewskiego, Wrocławską, Boh. Monte Cassino, wjazd na ul. Bagienną, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Mikołowski do włączenia się na przystanku „Brynów W. Pola”.
 • W kierunku Dąbrówki Małej po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzony zostanie objazd ulicami: Mikołowską, wjazd na Węzeł Mikołowski, Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Murckowski, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Bagienną, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda (przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul. Wróblewskiego). 
 • Dla linii autobusowych 70 i 109 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd pod tunelem katowickiego Ronda, wyjazd z tunelu w ul. Chorzowską na wysokości Silesia City Center do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. 
 • Dla linii autobusowej 61 wprowadzony zostanie objazd od ul. Leopolda ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Bagienną, Aleją Murckowską, węzłem do Alei Murckowskiej, (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.
 • Kursowanie linii 108 i 600 zostanie zawieszone.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2016, (od 11:30 do ok. godziny 20:30)

 • Linie autobusowe 6, 820, 830, 840, 870 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną na ul. Grundmanna, gdzie linie te będą kończyć trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.
 • Dla linii autobusowych 40, 800, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 831, 835 po obsłudze przystanków „Dąbrówka Mała Centrum Handlowe” i „Dąbrówka Mała Pawilon Agata” linie skierowane zostaną Aleją Murckowską (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.
 • Dla linii autobusowej 30 wprowadzony zostanie przejazd tunelem katowickiego ronda, bez obsługi przystanków: „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Uniwersytecka”, „Katowice Hotel Novotel”. 
 • Dla linii autobusowych 76, 77, 149, 162 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Zawodzie Pętla”. Przystanek ten stanowić będzie zakończenie oraz początek trasy tych linii.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb zasadniczego wyścigu kolarskiego (od ok. 14:00 do ok. godziny 20:30)

Po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzone zostaną następujące relacje dla poniższych linii:

LINIE 9 i 10 skierowane zostaną do przystanku „Osiedle Witosa Kossutha”,

LINIE 12, 37, 46, 48, 689 dokonywać będą nawrotów na Węźle Mikołowskim,

LINIA 297 skierowana zostanie do przystanku „Obroki MPGK”.

LINIE 7 i 23 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną w ul. Grundmanna, gdzie zakończą trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.

Dla LINII 0 i 50
wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Katowice Chorzowska”. Przystanek ten będzie w tym czasie przystankiem zarówno początkowym, jak również końcowym dla tych linii. W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

Dla LINII 110 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Dąb Huta Baildon” W kierunku powrotnym do Siemianowic Śląskich autobusy dokonywać będą przejazdu ulicami: Chorzowską, Sokolską, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Siemianowic Śląskich). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

LINIE 120, 130, 177, 632, 880 po obsłudze przystanku „Katowice Osiedle Kopalni Wujek” skierowane zostaną do przystanku „Brynów W. Pola” z nawrotami na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska, Brynowska i Ligocka.

LINIA 177 skierowana zostanie autostradą A4 do włączenia się na swoje rozkładowe trasy.

Dla LINII 672, 673, 674 wprowadzona zostanie trasa przejazdu ulicami:
 • LINIA 672 po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [nż]” skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami w na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna, 
 • LINIA 673 w kierunku centrum Katowic - po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” autobusy pojadą tunelem katowickiego Ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku Murcek - po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską, gdzie włączy się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Zawodzie Waleriana”, 
 • LINIA 674 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Katowice Cmentarz Komunalny” linia skierowana zostanie trasą linii nr 673, tj. Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), następnie dokona przejazdu tunelem katowickiego Ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku do Giszowca - po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Kolonia Zuzanna [nż]”.
LINIA 920 po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami w na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna.

LINIA 940 skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami w na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna.

LINIE 108, 115, 193, 296, 600, 910, 930, 950 w godzinach 14:00 do ok. 20:30 zostaną zawieszone.
fot. KZK GOP

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane