piątek, 8 lipca 2016

"Kolejowa Nocna Szyna (Kolnosz)" Odcinek 35: linia kolejowa 276 Wrocław - Kłodzko - Międzylesie - Lichkov (Polska-Czechy)

Mamy wakacje, a więc czas na wakacyjny Kolnosz. Linia kolejowa 276 z Wrocławia do Międzylesia i dalej, do Czech, ma długą i skomplikowaną historię. Przez kilka lat bowiem istniał prusko-austriacki konflikt interesów, który skutecznie blokował budowę kolei w Kotlinie Kłodzkiej. Działania państwa mające pośrednio na celu poprowadzenie kolei przez Ziemi Kłodzkiej podjęto w roku 1854. Zaproponowano, by linia mająca połączyć najkrótszą drogą Berlin z Wiedniem - Śląska Kolej Górska - poprowadzona została przez Zgorzelec, Jelenią Górę, Wałbrzych, Kłodzko i Międzylesie. Wstępne prace pomiarowe, obejmujące również odcinek Kłodzko - Międzylesie ukończono w roku 1856.

Po pokonaniu szeregu trudności politycznych i gospodarczych w 1867 roku kwestia budowy linii z Ząbkowic Śląskich wyewoluowała w kierunku do projektu połączenia kolejowego Austrii z Wrocławiem, wiodącego przez Kłodzko i Ząbkowice Śląskie. Po dalszych przepychankach między Prusami a Austrią w grudniu 1868 roku władze w Wiedniu zdecydowały się udzielić koncesji na budowę linii kolejowej. Odcinek z Wrocławia do Strzelina otwarto w roku 1871, ze Strzelina do Ziębic w roku 1872, a następnie Ziębice - Bardo (1873), Bardo - Kłodzko Główne (1874) oraz Kłodzko Główne - Międzylesie (1875).

W latach 1874 - 1875 wybudowano także styczną do dzisiejszej linii kolejowej 276 linię z Ústí nad Orlicí do Międzylesia. Pierwszy pociąg pokonał prusko-austriackie przejście graniczne 15 października 1875 roku.

Przed rokiem 1945 linia na odcinku od Wrocławia do Krosnowic Kłodzkich była dwutorowa. II wojnie światowej zdemontowano jeden tor na odcinku Strzelin – Kamieniec Ząbkowicki. W latach 1991-1994 dokonano elektryfikacji odcinka Wrocław Główny – Międzylesie. W 1991 roku oddano do użytku zelektryfikowany odcinek Wrocław – Kłodzko, natomiast 26 maja 1994 roku pierwszy elektryczny pociąg dojechał do Międzylesia. Linia ta jest zakwalifikowana przez PKP PLK jako „linia o priorytecie pasażerskim”. Między Kłodzkiem a Bystrzycą zauważalne są ślady albo dawnego drugiego toru, albo miejsca dla niego przygotowanego, przede wszystkich w postaci szerszych mostów i wiaduktów.

Linia kolejowa 276 opuszcza wrocławski dworzec główny od strony wschodniej, wyraźnie odgałęziając się od torów pozostałych linii węzła wrocławskiego w rejonie Brochowa. W dalszym przebiegu dwutorowy szlak przecina Równinę Wrocławską. W okolicach Strzelina, łagodnymi wzniesieniami Wzgórz Strzelińskich wkracza w obszar Przedgórza Sudeckiego.

Od Strzelina do Kamieńca Ząbkowickiego, wiedzie tylko jeden tor na długości około 35 kilometrów. Wiedzie przez Wzgórza Strzelińskie, po drodze odwiedzając Ziębice. Po pokonaniu przewyższenia ze stacją w Starczowie opada w stronę Kamieńca Ząbkowickiego - dużego węzła kolejowego w regionie. Tam zaczyna się znów dwutorowy szlak, wiodący doliną Nysy Kłodzkiej. W rejonie miejscowości Suszka tory zbudowano w sztucznym przekopie przez kilkunastometrowy pokład żwirów rzecznych, naniesionej na ten obszar w epoce lodowcowej. Za stacją Bardo Przyłęk pociągi wjeżdżają w obszar Gór Bardzkich. Tuż za przystankiem osobowym Bardo Śląskie natkniemy się na kolejowy tunel o długości 364 metrów pod Tunelową Górą. Za przystankiem w Ławicy torowisko wkracza w szeroką przestrzeń Kotliny Kłodzkiej.

Za stacją Kłodzko Główne tory poprowadzono bezpośrednio nad rzeką, następnie krótkim wąwozem i nasypem z przystankiem Kłodzko Miasto. Od Kłodzka, linia kolejowa 276 biegnie na południe dnem szerokiej doliny rzecznej. Na posterunku odgałęźnym Kłodzko Nowe linia zmienia przebieg w jednotorowy. W pobliżu Długopola-Zdroju przy torach przebiegają zbocza Gór Bystrzyckich. Za przystankiem Długopole-Zdrój linia przechodzi pod zachodnim zboczem wzgórza Wronka tunelem. Z Międzylesia tor prowadzi blisko 8 kilometrów na południe do punktu granicznego i stacji Lichkov, gdzie linia łączy się z czeską linią kolejową 024.

Film z przejazdu linią sfilmował Kubek Elektrowóz z tyłu pociągu REGIO Glacensis do Pardubic, prowadzonego składem wagonowym Kolei Czeskich.Wjazd do tunelu tuż przed stacją Długopole-Zdrój (fot. drosmix, Wikimapia)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane