sobota, 30 lipca 2016

KRAKÓW: strategia ewakuacji pielgrzymów koleją z Krakowa

W dniach 31 lipca i 1 sierpnia na dworcach Kraków Główny i Kraków Płaszów oraz w ich okolicach nastąpi zmiana organizacji ruchu pieszego. Czasowa organizacja ruchu potrwa od niedzieli, od godziny 14:00, do godziny 14:00 dnia następnego (poniedziałek). Dla podróżujących z dworca Kraków Główny zostały wyznaczone tzw. strefy buforowe (miejsce zbiórek pielgrzymów):
  • od strony placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (wyjazdy w kierunku północnym: Warszawa, Gdynia, Wrocław p. Częstochowę, Lubliniec)
  • od strony Hotelu Ibis (wyjazd w kierunku wschodnim: Rzeszów, Przemyśl, Wieliczka oraz zachodnim: Katowice, Gliwice, Wrocław p. Katowice)
Wejście na dworzec Kraków Główny od ulicy Lubicz będzie niedostępne. Z ruchu wyłączone zostaną także tunele przy dworcu. Podobna strefa będzie wyznaczona przy dworcu Kraków Płaszów.

Strefy mają zapewnić sprawne przeprowadzenie pielgrzymów do właściwych pociągów. Najlepiej więc pojawić się na dworcu co najmniej na godzinę przed planowanym odjazdem w Krakowa.

Grupy podróżnych w strefach buforowych, a także bezpośrednio na terenie dworców i peronów będzie odbywało się etapami i przy wsparciu policji i Służby Ochrony Kolei. W strefach buforowych będzie odbywać się wstępne grupowanie pielgrzymów. Następnie zebrana grupa będzie przechodzić do tzw. strefy kolejkowej, by oczekiwać na wejście na peron w asyście Straży Ochrony Kolei. Informacja o kolejnych składach aktualnie przygotowywanych do odjazdu będzie ponadto wyświetlana na telebimach przed dworcami.

fot. Alicja Wirwicka (Onet)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane