sobota, 23 lipca 2016

KRAKÓW: zasady parkowania autokarów, które przyjadą na ŚDM

Do Krakowa przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży bardzo wiele autokarów z pielgrzymami z kraju i innych europejskich kierunków. Specjalnie dla nich przygotowane zostaną parkingi, m.in. na Bielanach, w ciągu ulicy Opolskiej czy Jasnogórskiej. Są jednak wyraźne i istotne regulacje dotyczące korzystania z parkingów. Na jakiej podstawie autokar wjedzie na parking? Gdzie kierowca będzie mógł zasięgnąć informacji? Kto zabezpieczy parking i pojazdy?

Kierowca autokaru wiozącego grupę musi posiadać identyfikator wydany przez Komitet Organizacyjny, na którym znajdują się numer parkingu, jego lokalizacja, numer rejestracyjny pojazdu oraz dodatkowe informacje (np. telefon kontaktowy). Postój autokaru na danym parkingu będzie możliwy wyłącznie na podstawie identyfikatora, którego numer jest zgodny z numerem parkingu.

O porządek i bezpieczeństwo na terenie wyznaczonych parkingów zadbają patrole wojska i wolontariusze, którzy będą sprawdzać identyfikatory uprawniające do wjazdu na parking, zawracać pojazdy nie posiadające identyfikatora, wyznaczać i kontrolować działania w zakresie porządkowym, kierować regulacją ruchu w obrębie parkingu i na dojazdach do nich oraz udzielać informacji w zakresie dojść do miejsc wydarzeń. Parkingi nie będą jednak strzeżone, toteż wszelkie kradzieże i zniszczenia nie będą spadać na barki miasta.

Obowiązkiem kierowców, a przede wszystkim pielgrzymów, będzie stosowanie się do przepisów wynikających z tymczasowej organizacji ruchu, poleceń policji i innych służb porządkowych (w tym służb odpowiedzialnych za porządek na parkingu).

Postój autokarów będzie możliwy wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Na parkingach rotacyjnych postój możliwy jedynie na czas wsiadania i wysiadania pielgrzymów. Maksymalny czas postoju na parkingu wynosi 18 godzin (w sposób ciągły). Nie jest dozwolone zatrzymywanie się autokarów na wjazdach i dojściach do posesji i wyrzucania nieczystości w miejscu parkowania autokaru. Za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pozostawione przez grupę odpowiada nie kto inny, jak kierowca! A zatem ważne jest, żeby nie poddawać się presji i nie ulegać jakimkolwiek namowom pielgrzymów.

fot.: lovekrakow.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane