niedziela, 24 lipca 2016

MAŁOPOLSKA: w czasie ŚDM na stacjach benzynowych może zabraknąć paliw

W czasie Światowych Dni Młodzieży, jakie w dniach 25 lipca - 1 sierpnia odbywać się będą w Krakowie, na stacjach benzynowych może zabraknąć paliw. Jest to oczywiście czarny scenariusz, jednak bardzo realny, biorąc pod uwagę zasięg ograniczeń i czas ich trwania. Wojewoda Małopolski Józef Pilch wydał bowiem obwieszczenie o zakazie ruchu pojazdów, przewożących substancje niebezpiecznie w określonych terminach, zgodnie z ustawą z 2009 roku, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych. Ograniczenia mogą być o tyle uciążliwe, że dotyczą nie tylko samego Krakowa i powiatu krakowskiego, ale także liczne powiaty w okolicy.

Terminy ograniczeń, wyszczególnione w rozporządzeniu, są następujące:

  1. 27 lipca od godziny 12:00 do 22:00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
  2. 28 lipca 2016 od godziny 5:00 do 22:00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
  3. 29 lipca od godziny 5:00 do 22:00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
  4. 30 lipca od godziny 5:00 do 24:00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
  5. 31 lipca od godziny 5:00 do 22:00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
  6. 1 sierpnia od godziny 5:00 do 15:00 na terenie Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4.

Zakaz, o którym mowa, obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach ogólnodostępnych. Z zakazu zwolnione będą przewozy prowadzone przez wszelkie służby oraz dowóz paliw i innych substancji niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

Najbliższymi Krakowowi powiatami, które nie zostaną objęte ograniczeniami, będą powiaty: chrzanowski, olkuski, tarnowski i miechowski. Może to jednak oznaczać, że i tam będą problemy z tankowaniem, kiedy już zjadą się tam mieszkańcy okolicy. Najgorzej może być w Krakowie, do którego przez kilka dni niemal nie sposób będzie dowieźć paliwa. Zwłaszcza popularny gaz LPG może szybko zniknąć ze stacji. Dla wielu właścicieli i ajentów oznaczać to może trudny czas spadku obrotów.

Lepiej więc zatankować wcześniej, mając na uwadze nie tylko ograniczone zasoby, ale też potencjalny wzrost cen tym faktem wywołany.

fot. krakow.naszemiasto.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane