czwartek, 21 lipca 2016

RZESZÓW: otwarto ostatni odcinek A4 z Rzeszowa do Jarosławia - autostrada wreszcie w całości!

Wreszcie wczoraj, 20 lipca, po kilkudziesięciu latach budowy i remontów poniemieckich odcinków udało się doprowadzić do końca najbardziej znaczącą z punktu widzenia ruchu drogowego inwestycję, a mianowicie autostradę A4. Doga ta, o długości niemal 673 kilometrów, wchodzi w skład jednego z najistotniejszych korytarzy transportowych w Europie (E40) i łączy granicę niemiecką z ukraińską.

Budowę traktu rozpoczęła III Rzesza na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Po zakończeniu II wojny światowej jedynymi istniejącymi na ziemiach polskich odcinkami obecnej A4, oznaczonymi jako autostrada, były oddane do ruchu 27 września 1936: Krzywa – Legnica (20,5 km), Legnica – Wrocław (Bielany) (70,8 km) oraz odcinek Gliwice – Bytom (długość 12 km, obecnie DK88), łącznie 103,3 km. Po roku (17 października 1937) oddano do użytku część Golnice – Krzyżowa – Krzywa (17 km, obecnie A18 i A4). Do 1945 roku zbudowano także odcinki jednojezdniowe Wrocław (Bielany Wroc.) – Brzeg (Owczary) i Ujazd (Nogowczyce) – Gliwice. Pozostałą część autostrady budowano przez ponad 40 lat, od początku lat 70. XX wieku.

Autostrada A4 zapewnia połączenie dużych metropolii: Krakowa i Wrocławia, a także konurbacji górnośląskiej. Jest nieoceniona w prowadzeniu ruchu tranzytowego i szybkim przemieszczaniu się ludności. Największe obciążenie ruchem notowane jest na trasie od Krakowa na zachód. Odcinek Rzeszów – Jarosław, o długości 41,2 kilometra, otwarty został na razie na zasadzie umożliwienia przejezdności. Tymczasowo mogą pojawiać się tam zwężenia pasów ruchu, ze względu na trwające jeszcze prace wykończeniowe.

fot. superauto24.se.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane