wtorek, 2 sierpnia 2016

WARSZAWA: ruszyły konsultacje społeczne zmodyfikowanej wersji KPK

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do konsultacji społecznych projekt zmian Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

W kwietniu wiceminister Piotr Stomma zapowiedział znowelizowanie Krajowego Programu Kolejowego przed końcem września. Celem nowelizacji jest minimalizacja ryzyka niewykorzystania przez kolej 67,5 miliardów złotych w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Trwające konsultacje społeczne mają charakter otwarty, także każdy może zgłosić swoje uwagi do nowego. Polska otrzymała deklaracje wsparcia z budżetu UE dla perspektywy 2014–2020 w wysokości 42,8 miliarda złotych na kolej. Szacuje się, że PKP PLK otrzyma w ramach dofinansowania ze środków UE kwotę przynajmniej 40 miliardów złotych.

W znowelizowanym KPK mamy następujące pozycje, których waga jest niezwykle istotna z punktu widzenia odmiany oblicza polskiej kolei:

Linia kolejowa E-65 Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo (Magistrala Węglowa):

Tutaj projekt okrojono. Pozostały tylko roboty w obrębie miasta Chorzów oraz na odcinku Kalety – Chociw Łaski przy zachowaniu dotychczasowej wartości projektu. Cały projekt nie miałby szans zostać zakończony do 2023 roku.

Linia kolejowa E-59 Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy (Nadodrzanka):


Generalnie w tym wypadku także obcięcie zakresu prac, proponowane tylko do odcinka Wrocław – Głogów oraz jednoczesne dostosowanie wartości do zmniejszonego zakresu projektu. Istotne jest też to, że na odcinku Rzepin – Szczecin planuje się wykonanie jak najdalej idących rac torowych ze względu na planowane prace na linii Poznań – Szczecin, dla której Nadodrzanka ma być objazdem.

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz:


Od lat mówi się o potrzebie budowy tej linii. Dzięki niej czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza spadły nawet do godziny, a do Zakopanego do mniej więcej 90 minut. Nareszcie linia przez Piekiełko może doczekać się realizacji, bowiem działania w zakresie przygotowania projektu zostały ujęte na liście podstawowej KPK, co oznacza zabezpieczanie środków na ich realizację. Działania w zakresie modernizacji linii kolejowej 104 również zostały umieszczone na liście podstawowej, a na ich realizację zabezpieczono obecnie kwotę 685,5 miliona złotych. Pozostała część kosztów ma być finansowana z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów POIiŚ.

Zadania dotyczące budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna zostały zgłoszone jako rekomendowane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). Dokument przewiduje, że prace przygotowawcze będą finansowane ze środków Funduszu Spójności – po zabezpieczeniu źródeł finansowania na zadania w zakresie linii 104 i budowy nowej linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna.

Linia E-75 (Rail Baltica):

Prace na tej trasie rozdzielono na dwa odcinki: Sadowne – Czyżew i Czyżew – Białystok. Zakres województwa mazowieckiego ujęto w zadaniu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”, dla którego podpisano Grant Agreement w wyniku pierwszego naboru CEF. Pozostały zakres ujęto w zadaniu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”, dla którego złożono wniosek do KE w drugim naborze CEF.

Linia kolejowa 8 Warszawa – Kozłów:

W celu realizacji całego ciągu Warszawa – Kozłów przeniesiono z listy rezerwowej na listę podstawową projekt „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów” o wartości 593 milionów złotych. Zwiększenie kwoty nastąpiło zgodnie z wartością rekomendowanego do realizacji wariantu opracowanego w Studium Wykonalności.

Prace na alternatywnym ciągu Bydgoszcz – Trójmiasto (linie 201 i 203):
Dokument wskazuje potrzebę połączenia obu linii w jeden projekt, wynikającą z zapewnienia właściwej integracji obu modernizacji. realizacji integralnego zakresu rzeczowego dla całego przedsięwzięcia. Pierwotnie nie planowano elektryfikacji żadnego z wymienionych odcinków, natomiast ze względu na nieujęcie z pomorskim RPO modernizacji Korytarza Kościerskiego do znowelizowanego KPK włączono odcinek Kościerzyna – Gdynia, wraz z jego elektryfikacją. Środki na realizację zadania, droższego o 1 miliard złotych, zabezpieczono w ramach alokacji kolejowej.

fot. PKP PLK

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane