poniedziałek, 5 września 2016

KRAKÓW: najlepszą ofertę na modernizację E30 z Mydlnik do KGT złożył Torpol

Oferta Torpolu złożona w przetargu na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy została uznana za najkorzystniejszą przez PKP PLK. Kluczowym elementem inwestycji jest przebudowa stacji Kraków Mydlniki.

Wartość złożonej oferty Torpolu wynosi 247,4 mln złotych netto, czyli 304,3 mln złotych brutto. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowiła całkowita cena brutto (waga 95%) oraz okres gwarancji (waga 5%). W przetargu na prace wpłynęło w sumie 9 ofert. Kluczowym elementem w planowanej inwestycji jest przebudowa stacji Kraków Mydlniki. To duża stacja węzłowa dla linii towarowych i pasażerskich o dużym obciążeniu (m.in. tzw."mała" i "duża" kolejowa obwodnica Krakowa). Stacja wyposażona jest w tor wyciągowy, niezbędny do obsługi bazy paliw Orlenu w Olszanicy.

Zakres prac to w szczególności modernizacja układu torowego i peronów, sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetycznych, SRK i telekomunikacyjnych. Projekt przewiduje także likwidację i przebudowę przejazdów kolejowych, budowę nowych i modernizację istniejących dróg i obiektów inżynieryjnych, a także obiektów związanych z ochroną środowiska. Termin realizacji prac budowlanych objętych ofertą został określony na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Umowa nie została jeszcze podpisana, ale zapewne stanie się to jeszcze tej jesieni.

fot.Maciej Grzyb (RMF24.pl)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane