sobota, 5 listopada 2016

WARSZAWA: Metro Warszawskie i konkurs na odcinek do STP Mory

Metro Warszawskie ogłosiło właśnie konkurs pod hasłem "Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno Postojową (STP) Mory w Warszawie". To już ostatni z zachodnich odcinków II linii metra, zawierający w sobie 3 stacje w podwójnym tunelu oraz zaplecze techniczne na Morach.

Stacje tego odcinka zaplanowane po południowej stronie Górczewskiej, w rejonie ulicy Lazurowej, w rejonie skrzyżowania Szeligowskiej z planowanym przedłużeniem Człuchowskiej oraz w rejonie Sochaczewskiej i Połczyńskiej. Za ulicą Połczyńską z kolei, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, na terenie o powierzchni 26 hektarów przewidziano projekt STP Mory. Biura projektowe zainteresowane wykonaniem koncepcji mają czas do 21 grudnia 2016 roku, by złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin złożenia prac konkursowych to nie mniej niż 90 dni od daty zaproszenia do złożenia pracy. W ocenie prac przyjęto 7 kryteriów:

  • cena - 30% punktów,
  • walory konstrukcyjno-technologiczne - 5%,
  • walory eksploatacyjne - 15%,
  • minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji - 10%, 
  • rozwiązania architektoniczne - 20%),
  • powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej - 10%,
  • program i rozwiązania technologiczne STP - 10%. 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 50 tysięcy złotych oraz zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia "z wolnej ręki" w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych 3 stacji i STP Mory oraz w postępowaniu warszawskiego ZTM o udzielenie zamówienia na opracowanie "Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej Węzłów Przesiadkowych".

Machina metra na Górcach i Chrzanowie ruszyła. Mimo to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, nim linia II zostanie domknięta. Czy kiedyś w Warszawie będziemy mieli 4 lub 5 linii?

fot. Zielone Mazowsze

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane