środa, 28 grudnia 2016

KRAKÓW: afera z biletami mobilnymi

Do tej pory w Krakowie można było kupować bilety mobilne korzystając z trzech aplikacji. były to mPay, moBILET oraz SkyCash. Ze względu jednak na lawinowo rosnące zainteresowanie tym sposobem opłacania przejazdów, dotychczasowy sposób wybierania dostawców usługi (na drodze negocjacji) nie może być kontynuowany. ZIKiT do końca szukał wyjścia z tej sytuacji, a ponieważ takowe się nie znalazło, pozostało rozwiązanie ostateczne - przetarg na jednego dostawcę. W mijającym roku sprzedaż biletów przez komórki przekroczyła grubo 4 miliony złotych, stąd trzeba było zacząć liczyć się ze znowelizowanym Prawem Zamówień Publicznych.

Przetarg może nie zostać rozstrzygnięty do końca roku, a wtedy od 1 stycznia 2017 do czasu podpisania stosownej umowy z nowym operatorem bilety mobilne dostępne będą jedynie przez aplikację iMKA. Podsumowując: do końca roku korzystać można z dotychczasowych kont i środków. Od 1 stycznia będzie to niemożliwe. W sprawie zwrotu niewykorzystanych środków na koncie użytkownika, należy kontaktować się z operatorami poszczególnych systemów sprzedaży biletów mobilnych. Klienci platformy SkyCash muszą do 31 grudnia wykorzystać drugi przejazd w ramach biletu „dwuprzejazdowego, dwukrotnego kasowania”, ponieważ po tej dacie bilety niewykorzystane zwyczajnie przepadną i żadna siła nie da nam zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

Prawo Zamówień Publicznych, pod jakie podlega świadczenie usług dystrybucji biletów mobilnych, mówi jasno o konieczności zawierania umowy z firmą wyłonioną w trybie przetargu. Z ustaloną marżą od sprzedaży i wszelkimi innymi zapisami wymaganymi prawem. To, że stało się tak w Krakowie, jest więc sprawą normalną i trudno jej się dziwić. Szkoda jednak, że sprawa nabrała tempa jak zwykle na ostatnią chwilę. To rozbudziło niepotrzebne niepokoje. Mam tylko nadzieję, że wszyscy zainteresowani nie przegapią terminów i otrzymają zwrot środków zdeponowanych na ich kontach w poszczególnych aplikacjach.

fot. moBILET

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane