poniedziałek, 2 stycznia 2017

CZĘSTOCHOWA: zwrot w sprawie tramwaju na Parkitkę!

Nowy Rok zaczynamy od zaskakującej informacji prosto z Częstochowy. Kiedy zdawało się już, że budowa linii tramwajowej na Parkitkę z góry jest skazana na niepowodzenie, wskutek poprawki do budżetu miasta na rok 2017 jej budowa znalazła się na liście wydatków.

Pierwotnie w projekcie budżetu na 2017 widniało zadanie "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego...". Po autopoprawce prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka ten sam punkt brzmi: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka oraz przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie wraz z zakupem taboru tramwajowego...". Władze Częstochowy przychylnie podeszły do apeli Platformy Obywatelskiej i głosu ponad 6 tysięcy mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją o uwzględnienie trasy w planach finansowych. Miasto będzie starać się o nawet 200 milionów złotych unijnej dotacji, która pozwoli na zrealizowanie nowego torowiska, modernizację istniejących odcinków i zakup przynajmniej 10 nowych pojazdów do obsługi kolejnej linii. Planuje się, że na Parkitkę pojedzie linia 4.

Tramwaj na Parkitkę to poważna szansa dla istniejących osiedli, a także impuls do rozwoju dzielnicy. Intensywnie rozwijająca się zabudowa i jednocześnie nasilający się ruch drogowy powoduje, że nowa trasa tramwajowa cieszyłaby się ogromnym zainteresowaniem.

fot. Dymitr (pl.tramwaj.wikia.com)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane