sobota, 28 stycznia 2017

KATOWICE: pociągi wrócą do Jastrzębia-Zdroju?

Dwa tygodnie temu w Jastrzębiu-Zdroju, największym polskim mieście bez dostępu do kolei pasażerskiej, zainaugurowano unijny projekt, który ma być pierwszym krokiem do przywrócenia pociągów. Pociągi osobowe wypadły stamtąd w lutym 2001 roku, po czym ostatnią linię kolejową (LK 159 z Pawłowic) zamknięto. Wcześniej zamknięta została linia 170 z kierunku Zebrzydowic - ona została z kolei fizycznie zlikwidowana już ponad 10 lat temu.

Spotkanie dotyczyło inauguracji projektu dotyczącego analizy odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju, szczególnie w odniesieniu do granicy polsko-czeskiej. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele czeskiej gminy Karwina, a także gmin Zebrzydowice, Pawłowice oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Euroregionu Śląsk Cieszyński i Jastrzębskiej Spółki Kolejowej, radni Rady Miasta i pracownicy urzędu.

Projekt ma jeden cel przewodni: przygotowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rewitalizacji i włączenia Jastrzębia-Zdroju do sieci regionalnych połączeń kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznego wariantu obsługi ruchu kolejowego. Według informacji lokalnych władz uruchomienie komunikacji kolejowej między Jastrzębiem a Zebrzydowicami, a następnie skorzystanie z już istniejących szlaków kolejowych, pozwoli na przejazd koleją do Katowic pociągiem w ciągu 47 minut.

Wartość projektu wynosi ponad 23,5 tysiąca euro, a jego realizacja potrwa do końca czerwca. Projekt otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz z Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Jastrzębie-Zdrój ma ponad 90 tysięcy mieszkańców. Jego wykluczenie komunikacyjne trwa już o wiele za długo...

fot. JastrzebieOnline.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane