sobota, 14 stycznia 2017

KRAKÓW: PKP PLK pozwane za E-30

No cóż, to było do przewidzenia. Wobec dodatkowych kosztów, na jakie narażone zostało konsorcjum modernizujące magistralę kolejową E-30 między Biadolinami a Tarnowem, konsorcjum w składzie: OHL ŹS, a.s. (Lider), Swietelsky Baugesellschaft m.b.H oraz ZUE S.A. złożyło w ostatnim roboczym dniu 2016 roku, czyli 30 grudnia, pozew sądowy przeciwko PKP PLK.

Firmy te domagają się od inwestora rekompensaty kosztów w wysokości niemal 40 milionów złotych, na co składają się 1,2 miliona złotych odpowiadająca kosztom związanym z koniecznością przedłużenia ważności zabezpieczenia wykonania kontraktu i ubezpieczenia zapewnionego przez wykonawcę, oraz 38,1 miliona złotych jako zwrot kosztów stałych poniesionych w związku z kontynuowaniem robót w przedłużonym terminie, dłuższym niż pierwotnie przewidziany kontraktem.

Jak zapowiada konsorcjum, wszelkie inne zobowiązania należne mu ze strony PKP PLK zostały już polubownie uzgodnione, dlatego w innych kwestiach pozwów nie będzie. To zdarzenie stanowi niejako uzasadnienie raportu NIK, która wytknęła zarządcy infrastruktury nienależyte prowadzenie inwestycji kolejowych w poprzedniej perspektywie finansowej.

fot. Grupa ZUE

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane