poniedziałek, 20 lutego 2017

KRAKÓW: Mobilny Kraków 2017 - jak to będzie?

Kraków ma się zmienić komunikacyjnie. ZIKiT opracował plan realizacji polityki transportowej dla miasta, którego założenia poddawane są obecnie konsultacjom z mieszkańcami i radami dzielnic. Proponowane rozwiązania mają wyraźnie wzmocnić komunikację miejską. Plan zakłada też ograniczenie ruchu samochodów w ścisłym centrum, wprowadzając trzy nowe strefy dostępności do Śródmieścia.

Podróżowanie po Krakowie komunikacją miejską już wkrótce stanie się jeszcze bardziej konkurencyjne, niż pokonywanie miasta samochodem. ZIKiT zakłada, że tramwaje będą jeździć częściej, bo aż 5 linii w godzinach szczytu będzie do dyspozycji pasażerów co 6 minut, tak aby co najmniej jedna linia wysokiej częstotliwości znalazła się na trasie do najważniejszych pętli w mieście. Wzmocnione zostaną także autobusy. Osiem linii będzie przemieszczać się po Krakowie z częstotliwością poniżej 8 minut, a minimalna częstotliwość dla linii dowozowych wyniesie 30 minut, tym samym nie będzie żadnej linii autobusowej w Krakowie kursującej rzadziej niż co pół godziny. Powstaną także nowe linie autobusowe łączące szybko rozwijające się obszary miasta.

Równolegle do wprowadzanych wzmocnień w transporcie zbiorowym, proponowane jest ograniczenie i uspokojenie ruchu drogowego w Śródmieściu poprzez wprowadzenie nowych stref dostępności. Plan dostępności do Śródmieścia zakłada trzy strefy. Strefa złota jest zbliżona do dawnej strefy A, srebrna do strefy B, natomiast w strefie zielonej obowiązywać miałby model superblock, czyli dopuszczenie wjazdu i parkowania samochodów spoza centrum tylko na głównych ulicach, natomiast wewnętrzne uliczki dedykowane byłyby mieszkańcom.

Kraków dąży do ustanowienia udziału ruchu pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej na poziomie około 75% ogólnego ruchu w mieście. przedstawiony plan zmian opracowany został na podstawie nowej polityki transportowej Krakowa na lata 2016-2025, przyjętej jednogłośnie 8 czerwca 2016 roku przez Radę Miasta Krakowa.

mat. ZIKiT

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane