sobota, 18 lutego 2017

WROCŁAW: kolej pasażerska wróci do Lubina

PKP PLK ogłosiły właśnie przetarg na opracowanie projektu oraz przeprowadzenie prac na linii kolejowej 289 między Legnicą a stacją Rudna Gwizdanów. Prace te mają pozwolić na wznowienie ruchu pasażerskiego tamże, a co za tym idzie powrót na kolejową mapę Polski 73-tysięcznego Lubina.

Roboty mają zostać przeprowadzone zgodnie z formułą „projektuj i buduj”. Zadanie to jest finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ma kosztować szacunkowo ponad 242 miliony złotych brutto. W ostatnim czasie trasa ta, ze względu na bardzo zły stan infrastruktury, wykorzystywana była jedynie w ruchu towarowym, jako że przebiega niemal przez środek Zagłębia Miedziowego. Linia 289 jest oczywiście zelektryfikowana. Ruch pociągów pasażerskich zawieszono tam 1 września 2010 roku.

W ramach prac ma zostać przeprowadzona wymiana lub modernizacja wszystkich obiektów inżynieryjnych tak, by prędkość pociągów pasażerskich wyniosła do 120 km/h. Do najważniejszych prac należy zaliczyć rozbiórkę i budowę 27 istniejących obiektów inżynieryjnych oraz budowę wiaduktu drogowego na stacji Koźlice. Odnowiona zostanie nawierzchnia na 16 przejazdach, a dalsze 7 zostanie zlikwidowanych. Przebudowane będą perony, prace obejmą także małą architekturę i budynki kolejowe. Planowana jest także budowa nowego przystanku Lubin Stadion, w odległości około 1,5 km od stacji Lubin Górniczy.

Trasa Legnica – Rudna Gwizdanów stanowi istotny element infrastruktury kolejowej na Dolnym Śląsku. Łączy bowiem dwie magistrale kolejowe: E 30 i tzw. Nadodrzankę, czyli linię 273 z Wrocławia do Szczecina. Prace mają potrwać maksymalnie 40 miesięcy. Termin składania ofert minie 21 marca 2017 roku. Wśród kryteriów pod uwagę będzie brana cena (60%), termin realizacji inwestycji (30%) oraz doświadczenie kadry wykonawcy (10%). Koniec prac zaplanowano na rok 2020.

fot. wredna (Fotopolska,eu)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane