poniedziałek, 1 maja 2017

KRAKÓW: przebudowa Basztowej - znamy oferentów

Po świętach w Krakowie otwarte zostały oferty złożone w ramach przetargu na przebudowę ulicy i torowiska tramwajowego w ciągu Basztowej od Długiej do skrzyżowania pod Dworcem Głównym.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy i torowiska tramwajowego w ciągu Basztowej od węzła rozjazdów Długa – Basztowa do węzła rozjazdów Pawia – Basztowa – Westerplatte – Lubicz, wraz z ulicą Westerplatte od skrzyżowania do ulicy Zamenhoffa. Wraz z modernizacją tego, co na powierzchni, wyremontowane zostaną także wszystkie instalacje podziemne.

Zamawiający przeznaczy na realizację prac niespełna 34,5 miliona złotych brutto. Oferty złożyły dwa podmioty: Konsorcjum ZUE i Taumer oraz Strabag Infrastruktura Południe. Pierwszy oferent wycenił swoje usługi na niespełna 27,2 miliona złotych, natomiast Strabag życzy sobie ponad 30 milionów. Niemniej obie złożone oferty mieszczą się w kosztorysie przewidzianym przez miasto.  Teraz trwa analiza obu ofert pod kątem zgodności z warunkami przetargu oraz z parametrami oceny założonymi przez zleceniodawcę prac. Cena stanowi 60% wagi oceny oferty, pozostałe kryteria to wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w zakończeniu robót budowlanych (20%) oraz usunięciu wad przedmiotu umowy (20%).

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, umowa z wybranym wykonawcą może zostać podpisana jeszcze w maju. Firma, która będzie realizować prace, dostanie na to sześć miesięcy od podpisania umowy.

fot. Norbert Litwiński (Onet)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane