sobota, 3 czerwca 2017

OLSZTYN: przetarg na nowe tramwaje

W Olsztynie przetarg na kolejne tramwaje. Tym razem może chodzić o nawet 24 składy, o ile oczywiście uzyskane dofinansowanie pozwoli skorzystać z prawa opcji. Nowe tramwaje będą wyłącznie nowe - zamówienie nie przewiduje opcji zakupu tramwajów używanych, wbrew wcześniejszym informacjom w tej sprawie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru niskopodłogowego, dwukierunkowego o pojemności nie mniejszej niż 200 pasażerów każdy w ramach następujących zadań:

  1. Dostawa 2 sztuk tramwajów w ramach Projektu pn. "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW) Oś Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski.
  2. Dostawa 2 sztuk tramwajów w ramach projektu pn. "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW), oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski 
  3. Dostawa 4 sztuk tramwajów w ramach projektu pn. "Rozwój łańcuchów ekomobilności poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 działanie 4.4, poddziałanie 4.4.1 ekomobilny MOF Olsztyna (ZIT Olsztyna) 
  4. Dostawa do 16 sztuk tramwajów w ramach prawa opcji w zależności od uzyskanego finansowania. 
Podstawą zamówienia jest osiem tramwajów, opcja zakłada 16 kolejnych. W skład zamówienia wchodzi rzecz jasna pełen wachlarz usług towarzyszących i serwisowych. Szacunkowa wartość zamówienia to niemal 37,4 miliona euro netto. Na oferty miasto czeka do 11 lipca. O wyborze najkorzystniejszej zdecyduje w 60% cena, w 35% parametry techniczne oraz w 5% energooszczędność. Na ten moment całą flotę tramwajową w Olsztynie stanowią pojazdy Solaris Tramino. Czy po raz kolejny wielkopolski producent wygra w stolicy Warmii? Przekonamy się mniej więcej w połowie wakacji.

fot. Olsztyn - WM.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane