niedziela, 9 lipca 2017

SZCZECIN: przebudowa Arkońskiej i nowa trasa tramwajowa

W Szczecinie ogłoszono przetarg na przeprowadzenie modernizacji ulicy Arkońskiej, na odcinku od pętli tramwajowej Las Arkoński do skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego. W ramach inwestycji planuje się także położenie w jezdni torowiska tramwajowego, które ma połączyć Arkonę z trasą w kierunku Głębokiego.

Wyremontowana zostanie pętla tramwajowa Las Arkoński. W ramach tego przedsięwzięcia zniknie obecny obiekt, a jego miejsce zajmie nowoczesna pętla tramwajowo-autobusowa. Arkońska z kolei zyska w sumie cztery pasy (po dwa w każdą stronę), przy czym torowisko ułożone zostanie w osi jezdni tak, że wewnętrzne pasy wspólne będą dla ruchu kołowego i tramwajów. Skrzyżowanie z aleją Wojska Polskiego przebudowane zostanie na rondo. Zniknie też tor odstawy na znacznym odcinku - będzie się on kończyć przed nowym rondem.

Oferty w przetargu przyjmowane są do 18 lipca. W postępowaniu mogą brać udział firmy, które w ciągu ostatnich pięciu lat, zrealizowały co najmniej dwie prace polegające na budowie lub przebudowie drogi co najmniej klasy Z o długości minimum 1 kilometra, jedną pracę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o długości minimum 1 kilometra. Zdecydują tutaj kryteria ceny (60%), wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (20%), okresu rękojmi (15%) i w najmniejszym stopniu terminu udostępnienia do ruchu ronda w alei Wojska Polskiego (5%). Na wykonanie inwestycji przewidziano 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy z wykonawcą.

fot. Youtube

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane