niedziela, 23 lipca 2017

WARSZAWA: przebudowa Dworca Głównego nie pociąga wykonawców

PKP PLK, po ogłoszonym 4 maja przetargu na odbudowę stacji Warszawa Główna, otworzyły niedawno oferty w tej sprawie i, jak się okazuje, potencjalni wykonawcy wcale się o to zadanie nie zabijają.

Inwestor wycenił wartość prac związanych z kompleksową modernizacją dworca na niemal 85 milionów złotych. W ramach zadania powstać mają dwa perony 2-krawędziowe i dodatkowy tor oblotowy, służący do objeżdżania składów. Inwestycja w formule "projektuj i buduj", której realizacja przewidziana jest w czasie 2,5 roku, przyciągnęła zaledwie dwóch oferentów. Ofertę złożył Budimex oraz Trakcja PRKiL. Obie firmy zaproponowały ceny znacznie wyższe niż kwota deklarowana przez PKP PLK. Budimex za inwestycję zrealizowaną w 24 miesiące zażyczył sobie prawie 119 milionów, natomiast Trakcja PRKiL blisko 123 miliony przy założeniu, że zlecenie zrealizuje w 26 miesięcy.

Kto wygra? Kryterium ceny stanowić będzie 60% punktacji, dalsze 40% zostało podzielone równo pomiędzy kryteria skrócenia czasu inwestycji i doświadczenia wykonawcy. Poza częścią typowo kolejową wybrana firma będzie także budować kładkę dla pieszych, łączącą od strony zachodniej perony stacji Warszawa Główna z Kolejową i Alejami Jerozolimskimi. Ze względu na zaplanowany w tym rejonie zwarty węzeł komunikacyjny w przyszłości, system komunikacji pieszej i dojść do peronów musi silnie odpowiadać istniejącej i planowanej infrastrukturze przystanków transportu publicznego tak, by maksymalnie ułatwić przemieszczenie się między pociągami a środkami komunikacji miejskiej. Będzie to mieć zasadnicze znaczenie przy okazji zamknięcia linii w tunelu średnicowym, gdy domniemana Warszawa Główna będzie ratować sytuację przynajmniej części połączeń podmiejskich.

fot. TVN Warszawa

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane