piątek, 11 sierpnia 2017

ŚLĄSKIE: przetarg na remont torowiska w Świętochłowicach

Tramwaje Śląskie na wznoszącej fali remontowej. Po kolejnych postępowaniach na remonty, w ubiegłym tygodniu spółka ogłosiła przetarg na modernizację dwutorowej trasy tramwajowej w ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach. Przebudowie zostanie poddany około 750-metrowy odcinek od skrzyżowania z Chorzowską do skrzyżowania z ulicą Krasickiego. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku.

Z istniejącej infrastruktury zostaną tylko słupy oświetleniowe od strony jezdni, które służą także do podwieszania trakcji tramwajowej. Nowe torowisko zostanie wyposażone w nowe odwodnienie, pojawią się nowe szyny, sieć trakcyjna, zabudowa zostaną także nowe perony przystankowe. Na oferty w przetargu TŚ czekają do 5 września. Decydującym kryterium będzie cena, stanowiąca 90% punktacji przetargowej. Do przetargu stawać mogą tylko takie firmy, które w ciągu ostatnich pięciu lat wykonały co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej o długości minimum kilometra toru pojedynczego.

Od podpisania umowy wykonawca będzie miał na realizację prac 10 miesięcy, a więc najdalej w wakacje przyszłego roku kolejny odcinek torów na obszarze GOP zyska nową twarz. Przetarg ten jest kolejnym elementem dużego projektu unijnego, w ramach którego spółka zamierza znacząco odmłodzić park taborowy i wyremontować niemal 100 kilometrów torowisk.

fot. MacQtosh (Wikimedia Commons)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane