poniedziałek, 13 listopada 2017

KRAKÓW: Kocmyrzowska do przebudowy - razem z torowiskiem

Zgodnie z ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przetargiem, za kwotę około 70 milionów złotych przeprowadzona zostanie modernizacja ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku miejskim oraz jej przedłużenia we wsi Prusy. W samym Krakowie zadanie będzie polegać na rozbudowie 3-km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ulicy Darwina do granicy miasta. Będzie to polegało na wybudowaniu dwujezdniowej drogi, wyposażonej w dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Cała inwestycja obejmuje ponadto w pełni infrastrukturę towarzyszącą, a więc oświetlenie, przystanki autobusowe i chodniki.

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, przeprowadzona zostanie także modernizacja torowiska tramwajowego wraz z pętlą na Wzgórzach Krzesławickich. Powstanie tam także terminal autobusowy. Zadanie będzie realizowane w trybie "projektuj i buduj". Harmonogram przewiduje rozstrzygnięcie przetargu zimą. Kraków zawarł także porozumienie z GDDKiA w sprawie możliwie jak najlepszej koordynacji prac na Kocmyrzowskiej z budową kolejnego odcinka trasy S7, którego kluczowym elementem jest właśnie połączenie z "trasą proszowicką" węzłem na Kocmyrzowskiej właśnie.

fot. Wikimapia

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane