poniedziałek, 18 grudnia 2017

KATOWICE: sprawa projektu przebudowy torowiska w Dąbrowie Górniczej

W Dąbrowie Górniczej tramwajowa przyszłość rysuje się w dość, wydawałoby się, kolorowych barwach. Wkrótce ma zostać przeprowadzona modernizacja kilkukilometrowej trasy tramwajowej przez centrum. Na razie miasto, wspólnie z Tramwajami Śląskimi, prowadzi wspólny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach którego przebudowana ma zostać trasa tramwajowa od KWK Paryż do alei Róż oraz na odcinku od alei Róż do Kasprzaka. Dodatkowo powstać mają także nowe drogi rowerowe i częściowo ma zostać przebudowana infrastruktura drogowa. W sumie chodzi o ponad 5 kilometrów torowiska.

W ramach miejskiej inwestycji powstać ma wydzielona droga rowerowa od granicy z Będzinem do skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kasprzaka. Wykonawca ma przedstawić dwie koncepcje rozwiązań układu komunikacyjnego na odcinku od skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Chopina do skrzyżowania ulicy Królowej Jadwigi z aleją Róż wraz z analizą ruchową dla proponowanych rozwiązań do wyboru przez zamawiającego. Pojawić się mają też nowe ronda. W ciągu trasy tramwajowej powstać mają trzy przystanki zintegrowane: Plac Wolności, Merkury oraz Manhattan. Zlikwidowana zostanie kładka przy CH Pogoria, a nieczynne przejścia podziemne przy Hucie Bankowej i Kasprzaka zostaną zlikwidowane.

Na razie trudno mówić o termiach. Wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Mosty Katowice. Swoją propozycję oferent wycenił na prawie 3 miliony złotych brutto, co o blisko 900 tysięcy przewyższa założony budżet. Nie wiadomo więc, w jaki sposób miasto i Tramwaje Śląskie ustosunkują się to tej sytuacji. Biorąc jednak pod uwagę ambitne plany spółki w sprawie liftingu sieci należy spodziewać się intensywnej pracy w temacie Dąbrowy Górniczej także. 

fot. Fakt

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane