poniedziałek, 22 stycznia 2018

KIELCE: MPK zostaje - Michalczewski skutecznie wykluczony

ZTM Kielce podpisuje wreszcie umowę na 10-letnią obsługę linii autobusowych w mieście z tamtejszym MPK, które od lat realizuje przewozy autobusowe w ramach komunikacji miejskiej. Sąd Okręgowy w Kielcach ostatecznie oddalił opinię KIO w sprawie niezasadnego wykluczenia firmy Michalczewski, przychylając się do zdania ZTM o tym, że przewoźnik nie jest w stanie przygotować się od strony logistycznej, czyli nie zdąży ze stworzeniem bazy dla swoich autobusów w stolicy świętokrzyskiego. Stało się tak mimo, że MPK złożyło droższą ofertę, deklarując ponadto operowanie starszymi niż Michalczewski autobusami.

Po wrześniowym otwarciu ofert w Kielcach zawrzało, bowiem tylko Michalczewski zmieścił się w kosztorysie, zakładającym 6,31 zł za wozokilometr. MPK Kielce było droższe. ZTM jednak uznał, że przewoźnik nie spełni w określonym terminie 5 miesięcy wymogu zorganizowania hali autobusowej na terenie miasta. Dlatego też ostatecznie wybrano ofertę MPK, które określiło cenę 6,57 zł za wozokilometr. W związku z takim rozwojem sprawy Michalczewski odwołał się do KIO, gdzie wygrał, bo komisja arbitralna orzekła brak wskazań do wykluczenia twierdząc, że brak możliwości przygotowania zaplecza w Kielcach jest kwestią czysto hipotetyczną.

Sąd, w uzasadnieniu wyroku orzekł, że miasto słusznie odrzuciło ofertę Michalczewskiego, ponieważ w warunkach przetargu określono termin przygotowania zaplecza technicznego. Zatem, na podstawie adekwatnych dokumentów od prezydenta miasta stwierdzono, że przy konieczności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych Michalczewski nie jest w stanie spełnić wymogu. Co prawda przewoźnik zapowiada kasację wyroku do Urzędu Zamówień Publicznych, przy czym termin rozpatrzenia jej będzie raczej odległy i w żaden sposób nie wiąże to ZTM Kielce przed zawarciem umowy z MPK. Tak więc kielecka saga autobusowa dobiegła końca.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane