środa, 17 stycznia 2018

TORUŃ: kolejne inwestycje tramwajowe w 2018 roku

W Toruniu rok 2018 zapowiada się bardzo intensywnie, jeśli chodzi o rozbudowę sieci tramwajowej. Miejski Zakład Komunikacji planuje liczne modernizacje tras, inwestycje w tabor i dostępność komunikacji.

Wśród kluczowych inwestycji znajdzie się budowa nowej trasy do osiedla Jar, a także kompleksowa modernizacja placu Rapackiego, z zabudową nowoczesnego węzła przesiadkowego. Realizowane będą dwa duże projekty, stanowiące kontynuację BiT City. Ogłoszenie przetargu na budowę nowej linii do osiedla Jar planowane jest na II kwartał tego roku, a prace rozpoczną się najpewniej podczas wakacji. MZK zakłada, że zadanie zostanie zrealizowane do połowy 2020 roku.  MZK kupi też pięć składów tramwajowych, dedykowanych obsłudze nowej trasy. Z kolei realizacja przedsięwzięcia w centrum, z kluczową modernizacją placu Rapackiego, ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej i tramwajowej. Zakres tego projektu obejmie przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, alei św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W alei św. Jana Pawła II powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Prace projektowe rozpoczną się w momencie podpisania umowy, co nastąpi niebawem, natomiast koniec tego etapu przypadnie na styczeń 2019 roku, kiedy to planowane jest uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane potrwają od stycznia 2019 roku, a zakończą się w lipcu 2020 roku.

fot. torun.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane