sobota, 27 stycznia 2018

WARSZAWA: Pendolino z zastępstwem, czyli sześć ED250 odstawionych na bok

Sześć składów ED250 Pendolino zostało przez PKP Intercity odstawionych z powodu uszkodzenia ich podwozi tłuczniem z torowisk. Z tego powodu za wspomniane pociągi podstawiane są składy wagonowe. W środę, 24 stycznia, składy złożone z lokomotywy i wagonów kursowały na trasach Gdynia - Bielsko-Biała, Gdynia - Warszawa Wschodnia oraz Gdynia - Gliwice.

Sprawie odstawienia pociągów Pendolino przygląda się UTK, który przypomina pasażerom, że w przypadku obniżenia standardu podróży mają oni prawo domagać się rekompensaty od przewoźnika. Pasażerowie są informowani przez przewoźnika na bieżąco o zmianach w przydziale taboru. Oczywiście przesunięcia taboru dla obsadzenia wybranych połączeń EIP wymagają także zmian na innych obiegach, jak choćby przy okazji niektórych pociągów kategorii IC. W ostatnich dniach zmiana obsady wystąpiła w przypadku pociągów IC Zamenhof z Białegostoku do Bielska-Białej oraz IC Wysocki z Bielska do Warszawy.

Nie wiadomo, jak długo potrwa taka sytuacja. Wiadomo jedno - jeżeli w wyniku zmian w rozdziale taboru pasażer staje się pokrzywdzony zmniejszoną dostępnością do przejazdu bądź poprzez obniżenie standardu podróżowania, ma prawo zrezygnować z podróży i wystąpić z reklamacją. Wówczas przewoźnik nie powinien pobrać odstępnego przy zwrocie całkowicie niewykorzystanego biletu, jako że powód takiej decyzji pasażera leży w całości po stronie przewoźnika. Ważne jednak jest, by dopełnić w tym względzie wszystkich postanowień regulaminu przewoźnika, bo tylko to gwarantuje nam należyte rozpatrzenie reklamacji.

fot. TVS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane