piątek, 16 lutego 2018

"Kolejowa Nocna Szyna (Kolnosz)" Odcinek 116: linia 260+010 Brno - Choceň (Czechy)

W dzisiejszym Kolnoszu czeka nas podróż jedną z najważniejszych tras kolejowych w Czechach, a mianowicie z Brna do Chocnia przez Czeską Trzebową.

Brno ze stacją Czeska Trzebowa łączy linia kolejowa 260, dzięki której realizowane jest połączenie Pragi z Brnem i Bratysławą. Trasę tę uruchomiono 1 stycznia 1849 roku na odcinku 91 kilometrów. Linię zelektryfikowano w roku 1966 tylko na odcinku Czeska Trzebowa - Opatov, a dalszą część trasy podłączono do prądu w latach 90. XX wieku. W rejonie stacji Svitavy następuje zmiana napięcia w sieci trakcyjnej między 25kV prądu zmiennego a 3kV stałego. W pełnej relacji pociągi elektryczne kursują od 24 stycznia 1999 roku. Od lat 30. z trasą tą związane były słynne pociągi, jak choćby Słowacka Strzała, która już w roku 1936 rozwijała prędkość 130 km/h.

Odcinek linii 010 z Czeskiej Trzebowy do Chocnia ma 25 kilometrów długości. Na tym odcinku, podobnie jak na całej trasie przez Pardubice aż do Kolina, uruchomiono ją 20 sierpnia 1845 roku. Elektryfikacja nastąpiła w roku 1957. Linia 010 wchodzi obecnie w skład pierwszego korytarza kolejowego, łączącego Dzieczyn z Bratysławą przez Pragę, Brno i Brzecław.


fot. doktor (Zelpage.cz)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane