poniedziałek, 26 lutego 2018

KRAKÓW: MIM zrewitalizuje halę na Czyżynach!

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie planuje przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego hangaru lotniczego przy ulicy Stella-Sawickiego 41 w Krakowie. Zabytkowa hala ma stać się oddziałem MIM, które w obecnej lokalizacji nie ma już miejsca na rozbudowę ekspozycji. Uczynienie nowego oddziału w Czyżynach pozwoli z pewnością zarówno na nowe ekspozycje stałe, jak i wystawy czasowe. Stanie się ponadto przestrzenią wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Placówka zachęca wszystkich do udziału w specjalnie przygotowanej ankiecie, dzięki której potencjalni goście mogą mieć realny wpływ na powstający właśnie nowy program kulturalno-edukacyjny. Składa się ona z 13 pytań i jest całkowicie anonimowa. Jej wypełnienie trwa zaledwie kilka minut. Ma ona za zadanie poznać opinie i oczekiwania względem oferty Muzeum, aby nowe miejsce jak najbardziej odpowiadało oczekiwaniom odwiedzających.

Ankietę można wypełnić pod adresem: https://ankieteo.pl/survey/MIMCzyzynynew. Zachęcam do udziału!

Fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane