niedziela, 11 lutego 2018

WARSZAWA: Griffiny dla PKP Intercity - KIO oddala odwołanie Pesy

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości wniosek Pesy Bydgoszcz, który producent wniósł w sprawie konkurencyjnej oferty na dostawę elektrowozów dla PKP Intercity, złożonej przez małopolski Newag z Nowego Sącza. Bydgoski producent stwierdził, że jego konkurent zaniżył w przetargu kwotę za utrzymanie pojazdów.

W przetargu chodziło o dostawę dla PKP Intercity 20 elektrycznych lokomotyw o prędkości maksymalnej 160 km/h. W postępowaniu zwyciężył Newag, którego zwycięstwo podtrzymane zostało decyzją KIO. Komisja orzekła, że przedstawiona przez firmę z Nowego Sącza oferta przygotowana została rzetelnie i nie może być mowy o naruszeniu Prawa Zamówień Publicznych.

Rozwój wypadków jest o tyle interesujący, że oferta Newagu została utajniona pod kątem kosztów eksploatacji. Ten wyznaczył stawkę netto za utrzymanie na poziomie 44 groszy za przejechany kilometr. Pesa natomiast zaproponowała stawkę 76 groszy. Może to być realne, gdyby faktycznie okazało się, jak sugeruje Pesa, że znaczna część kosztów eksploatacyjnych została przez Newag ukryta w kwocie należnej za dostawę pojazdów, która w tym przypadku wynosi 288 milionów złotych netto, a zatem o 35 milionów więcej niż w przypadku oferty Pesy.

Wątpliwe, by PKP Intercity zdecydowało się na ponowienie przetargu. W obliczu całkowitego odrzucenia odwołania Pesy przewoźnik raczej skłoni się ku podpisaniu umowy z Newagiem. Jest to o tyle dziwne, że producent z Nowego Sącza nie ma żadnego doświadczenia w produkcji seryjnej elektrycznych lokomotyw pasażerskich w takiej ilości, nie mówiąc już o ich bieżącym utrzymaniu eksploatacyjnym...

fot. Newag

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane