wtorek, 17 kwietnia 2018

KRAKÓW: przetarg na studium metra ruszył z kopyta

Od czasu, gdy w referendum mieszkańcy Krakowa wypowiedzieli się pozytywnie na temat budowy metra, przyszło trochę poczekać na kolejne kroki w tej sprawie. W końcu jednak ruszył wyczekiwany przetarg na opracowanie studium wykonalności budowy systemu szybkiego szynowego, który ma dać odpowiedź na pytanie: pełne metro czy lekka kolej na szkielecie tramwajowym, ale wydzielona?

Przygotowany w ramach zamówienia dokument ma na celu uszczegółowienie sformułowanych w dokumentach planistycznych kierunków rozwoju szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie dużej przepustowości w miejscach, gdzie obecnie występują wąskie gardła tradycyjnej sieci tramwajowej. Analizowane ma być kilka wariantów. Wykonawca studium pochyli się nad planami, zakładającymi przebieg zgodnie ze starymi dokumentami wstępnych analiz. Oprócz tego proponuje się przebieg linii metra wzdłuż pasa startowego dawnego lotniska na osi Czyżyny - Rakowice - Stare Miasto, a kolejny przebieg od AGH pod Starym Miastem do Ronda Grzegórzeckiego i dalej, wzdłuż Alei Pokoju. Ponadto od wykonawcy oczekuje się opracowania trzech projektów autorskich, zapewniających połączenie z krakowskim Dworcem Głównym. Rekomendowany wariant do realizacji ma zostać wyznaczony w oparciu o analizę uczęszczania danej relacji i zagęszczenie mieszkańców w rejonie przebiegu linii wschód - zachód, a także analizę dojść do preferowanych stacji. Miasto oczekuje wskazania rozwiązań dla co najmniej dwóch opcji: połączenia centralnego odcinka z istniejącą siecią tramwajową oraz budowy tegoż odcinka jako niezależnego od istniejącego układu komunikacyjnego.

W postępowaniu przetargowym startować mogą podmioty, które w ciągu ostatnich 15 lat zrealizowały co najmniej jedno studium wykonalności dla linii metra lub innego systemu transportu szynowego biegnącego co najmniej w 2-kilometrowym tunelu. Oferty można składać do 8 maja, a o wyborze zdecyduje w 60% cena, a pozostałe punkty będzie można zdobyć za metodę wykonania części koncepcyjnej oraz doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację prac. Miasto szacuje, że studium pochłonie ponad 12 milionów złotych netto i zostanie opracowane najpóźniej do 16 grudnia 2019 roku.

mat. Urząd Miasta Krakowa

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane