piątek, 13 kwietnia 2018

KRAKÓW: ruszył dialog konkurencyjny dla tramwaju do Mistrzejowic

5 kwietnia krakowski ZIKiT opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu dialogu konkurencyjnego dla budowy linii tramwajowej KST, etap IV. Chodzi oczywiście o trasę przez Olszę i Prądnik Czerwony do Mistrzejowic, która realizowana będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Teraz, przez 40 dni zainteresowane inwestycją podmioty mają możliwość składania wniosków. Przedmiotem dialogu będzie szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy.

ZIKiT chce zaprosić do udziału w postępowaniu trzech wykonawców, którzy spełnią warunki. Jednak jeśli liczba partnerów spełniających warunku będzie mniejsza lub równa trzem, wówczas do dialogu zaproszeni będą wszyscy chętni. Przewiduje się, że czas prowadzenia dialogu wyniesie 15 miesięcy. To oczywiście opóźni realizację inwestycji, ponieważ realnym terminem wybrania wykonawcy staje się jesień 2019 roku. Przedmiotem dialogu będzie budowa linii tramwajowej od Meissnera do Mistrzejowic oraz jej utrzymanie w okresie trwania umowy. Wybrany w postępowaniu partner zobowiązany będzie do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania i utrzymania wytworzonej infrastruktury. Umowa obowiązywać będzie 23,5 roku, z czego półtora roku zaplanowano na prace projektowe, dwa lata na budowę oraz 20 lat utrzymania. Czas ten będzie liczony od dnia zawarcia umowy. ZIKiT będzie ponosił koszty opłaty za dostęp do trasy.

To pierwsza taka inwestycja w Małopolsce. Co ciekawe, przez chwilę był pomysł, aby oddać wszystkie krakowskie torowiska w utrzymanie prywatnemu partnerowi w ramach PPP, jednak idea słusznie upadła. Byłoby to po prostu zbyt drogie dla miasta, choć najpewniej stan infrastruktury byłby dużo lepszy. 

mat. Gazeta Krakowska

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane