poniedziałek, 30 kwietnia 2018

POZNAŃ: miasto myśli o przedłużeniu tramwaju na osiedle Dębina

Poznański ZTM skłania się ku przedłużeniu linii tramwajowe z Dębca na południe, do nowej pętli na osiedlu Dębina. Zleca więc wykonanie koncepcji przebudowy trasy tramwajowej na Dębiec i jej wydłużenia, wraz z ewentualną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej.

Postępowanie obejmuje koncepcję przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ulicy 28 Czerwca 1956 roku od Pamiątkowej do pętli Dębiec oraz jej przedłużenia na Klin Dębiecki. Nowa pętla miałaby się znaleźć w rejonie ulic Samotnej i Dolna Wilda. Przedłużenie linii wymagać będzie postawienia wiaduktu nad torami kolejowymi linii 802. Rozważane będą dwa warianty: osobny wiadukt dla tramwajów oraz wiadukt tramwajowo-samochodowy z wydzielonym torowiskiem. Torowisko będzie albo poza jezdnią, albo w jezdni, a kraniec na Klinie rozważany będzie jako klasyczna pętla lub końcówka czołowa dedykowana składom dwukierunkowym. Oczywiście w ramach koncepcji znaleźć się musi też miejsce na parking zaporowy P+R, wraz z parkingiem dla rowerów i miejscami Kiss and Ride.

Termin składania ofert mija jutro, zatem zapewne niebawem poznamy oferentów. Koncepcja wielowariantowa powstać ma w ciągu 180 dni od podpisania umowy, a po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wykonawca będzie miał 240 dni kalendarzowych na prace nad konkretnym już, wybranym wariantem. O wyborze oferty zdecyduje w 60% cena, w 20% kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia oraz także w 20% zaoferowanie dodatkowej osoby będącej projektantem – architektem, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

fot. ZTM Poznań

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane