sobota, 26 maja 2018

KRAKÓW: Małopolska ma pociąg do Myślenic - współpraca na rzecz kolei

Podczas gdy o potrzebie budowy linii kolejowej z Krakowa do Olkusza dyskutuje się już od dawna, a widoki na przyszłość są raczej mgliste, na południe od miasta hula w najlepsze determinacja dla stworzenia kolejowego połączenia stolicy Małopolski z Myślenicami. Samorząd województwa małopolskiego, miasta Kraków i Myślenic oraz gminy Siepraw i Świątniki Górne, pchane pilną potrzebą odbicia się od drogowej "zakopianki", podpisały w czwartek (17 maja) umowę o współpracy dotyczącej przygotowania koncepcji, która określi możliwość wytyczenia nowej linii kolejowej między Krakowem i Myślenicami.

To kolejny etap, po zeszłorocznym liście intencyjnym, konieczny do poważnego myślenia o nowej trasie. W podpisanej umowie samorządy zadeklarowały też kwoty, jakie przeznaczą na opracowanie koncepcji. I tak, województwo wyłoży 150 tysięcy, gminy miejskie Kraków i Myślenice solidarnie po 100 tysięcy, zaś gminy Świątniki Górne i Siepraw dołożą do wspólnej puli po 50 tysięcy złotych. W ciągu kilku tygodni ma zostać ogłoszony przetarg na przygotowanie koncepcji z elementami studium wykonalności projektu dotyczącego nowego połączenia kolejowego przebiegającego od Krakowa, przez Świątniki Górne, Siepraw do Myślenic. Chodzi nie tylko o samą możliwość jej budowy, ale przede wszystkim o analizę różnych wariantów, uwzględniających ukształtowanie terenu i rzeczywiste aspekty transportowe. Taki obrót wypadków pokazuje, że mimo braku zaangażowania władz państwowych (kolej regionalna nie znajduje się obecnie w kręgu zainteresowań rządu, chyba że w kwestii jej upaństwowienia), samorządy potrafią skoordynować swoje myślenie i podjąć odpowiednie działania leżące w interesie mieszkańców.

fot. Radio Kraków

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane