wtorek, 22 maja 2018

ŁÓDŹ: kolejny przetarg na obszar wokół placu Wolności

Podczas gdy Olsztyn zdecydował się kupić tramwaje w Turcji, w Łodzi ogłoszony został kolejny przetarg obszarowy na rewitalizację placu Wolności i ulic w jego rejonie. Poza stworzeniem placu Wolności od nowa, chodzi o modernizację ciągu Ogrodowa - Północna, z przebudową dawnego dworca tramwajów podmiejskich na Północnej włącznie. Na skrzyżowaniu Północna/Nowomiejska mają pojawić się dodatkowe rozjazdy.

Całe zadanie składa się z kilku projektów, przewidzianych w formule "projektuj i buduj" - zamówienie podzielono na pięć części. Pierwsza dotyczy rozbudowania tramwajowego układu torowego Ogrodowa - Północna między Zachodnią a Franciszkańską wraz z modernizacją pętli Północna i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki. Dodatkowe rozjazdy mają umożliwić skręcanie tramwajów z Nowomiejskiej w Północną oraz z Północnej w Nowomiejską. Ta część zamówienia ma zostać zrealizowana w ciągu 37 miesięcy. Drugie zadanie dotyczy przebudowy Nowomiejskiej od Północnej do placu Wolności w ciągu 16 miesięcy, trzecia obejmuje przebudowę Pomorskiej od placu Wolności do Wschodniej. Kolejne elementy prac to przebudowa Zachodniej między ulicami Próchnika i Legionów oraz budowa pasażu Róży w kwartale Legionów – Piotrkowska – Próchnika – Zachodnia, który połączy ulicę Zachodnią z Piotrkowską

Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie ofert do wakacji, bo termin graniczny przewidziano na 25 czerwca. Przy wyborze najlepszej oferty decydująca będzie cena (60%), a także okres gwarancji i doświadczenie kierownika robót (po 15%). Co ciekawe, zamawiający premiować będzie także zatrudnienie osób bezrobotnych przy realizacji prac. Ten parametr wiąże się z dodatkową gratyfikacją punktową w wysokości 10% całkowitej oceny. W wyniku prac powstanie sporo nowych torowisk tramwajowych, a okrężny ruch wokół pomnika na placu Wolności zostanie zlikwidowany. Sporo było głosów mówiących o tym, że takie rozwiązanie nie jest korzystne, bo zawracanie na placu Wolności to świetny wentyl bezpieczeństwa na wypadek jakichkolwiek zatrzymań w ruchu tramwajów. Jednak najwidoczniej miasto liczy, że jego przebudowa nie będzie stanowić większego problemu w przyszłości.

fot. Gazeta Wyborcza Łódź

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane