poniedziałek, 21 maja 2018

ŚLĄSKIE: Częstochowa ma dostać nowy dworzec

Budynek dworca kolejowego w Częstochowie jest paskudny, i o tym fakcie nie trzeba nikogo przekonywać. O ile w cenie jest jego charakterystyczna, rozpoznawalna prezencja, o tyle sama koncepcja architektoniczna była może i fajna, ale w połowie lat 90., gdy obiekt otwierano. Po 22 latach jest to piękny przykład kiczu i bezrefleksyjnej, postmodernistycznej architektury. Już nawet Łódź Kaliska nie razi tak bardzo. Jest jednak dobra wiadomość w tym względzie, bo jeszcze w tym roku odpowiedzialne za obiekty dworcowe PKP SA zamierzają ogłosić konkurs na koncepcję architektoniczną dla nowego dworca.

Zakończone zostały już prace nad studium wykonalności dla dworca, czego wynikiem będzie dwuetapowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla przebudowy obiektu i koncepcji urbanistycznej na zagospodarowanie zlokalizowanej pod nim działki. W wyborze zwycięskiej oferty wezmą udział także władze miasta i społeczność lokalna. W założeniu nowy budynek dworca ma wpisywać się w koncepcję stworzenia węzła przesiadkowego po zachodniej stronie peronów i reurbanizacji strony wschodniej. Jaki będzie nowy dworzec? O tym przekonamy się w połowie roku. Dworzec Częstochowa na nowo ma zostać udostępniony podróżnym w 2022 roku.

fot. Wikimedia Commons (Przykuta, GFDL)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane