czwartek, 31 maja 2018

WARSZAWA: bez dopłat w II strefie dzięki Karcie Warszawiaka

24 maja w Warszawie radni przyjęli uchwałę, dzięki której bilety długookresowe wydawane w oparciu o Kartę Warszawiaka (mieszkającym i płacącym podatki w Warszawie) będą ważne także w strefie podmiejskiej. Od września zniesiony zostanie podział na I i II strefę dla osób posiadających taką ulgę, ponadto dotyczyć to będzie także Karty Młodego Warszawiaka. W ujęciu rocznym na biletach miesięcznych będzie można w ten sposób zaoszczędzić nawet 816 złotych rocznie, mieszkając w Warszawie i pracując np. w Legionowie czy Pruszkowie.

To jednak nie jedyna pozytywna uchwała. Druga z nich zakłada rozszerzenie porozumienia Warszawa+ w taki sposób, że gminy zrzeszone będą mogły dopłacać więcej do biletów dla swoich mieszkańców. Nowe porozumienie zakłada trzy poziomy dofinansowania do biletów: Warszawa+1, Warszawa+2 i Warszawa+3. Dzięki temu zamiast 180 złotych w taryfie podstawowej, bilet 30-dniowy kosztować będzie odpowiednio 166 (1+), 150 (2+) i 120 złotych (3+). Przy biletach 90-dniowych oszczędności sięgną nawet 130 złotych. Różnicę w cenach pokrywać będą gminy. To kolejny pomysł na zmniejszenie ruchu samochodowego na ulicach stolicy.

Obecnie już sześć gmin dopłaca do biletów swoich mieszkańców, a kolejne osiemnaście zapowiada dołączenie do oferty. Już wiadomo, że na maksymalną kwotę dopłaty decyduje się Legionowo. Tam co dziesiąty mieszkaniec posiada już kartę Warszawa+, co jest bardzo dobrym wynikiem. Władze miasta prognozują dalszy wzrost tej liczby po wprowadzonych obniżkach.

fot. Karta Warszawiaka

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane