czwartek, 19 lipca 2018

WARSZAWA: parkowanie w miastach będzie droższe

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w podejściu do płatnego parkowania w polskich miastach. Od 2019 roku bardzo prawdopodobne jest więc, że ceny za godzinę parkowania w dużych miastach sięgną 10 złotych. A dokładnie 9,99, bo przy planowanej podwyżce płacy minimalnej na tyle pozwoli limit. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i zyskać podpis prezydenta.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało nowe możliwości naliczania opłat za parkowanie. Poza regularnymi strefami płatnego parkowania dopuszczalne będzie też, w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania, wyznaczanych wśród intensywnej zabudowy, w centrum miasta lub danej dzielnicy. Nowelizacja ustawy zakłada, że limit godzinowej opłaty parkingowej ma związek z płacą minimalną. W klasycznej SPP będzie to 0,15% płacy minimalnej, zaś w strefie śródmiejskiej - 0,45% tej kwoty. Stąd właśnie bierze się kwota 9,99 złotych za pierwszą godzinę. W kolejnych godzinach zasady naliczania opłat będą analogiczne, jak obecnie. Stawka za drugą może być najwyżej o 20% wyższa niż za pierwszą, za trzecią o maksymalnie 20% wyższa niż za drugą, a za czwartą i kolejne w wysokości stawki wyjściowej za pierwszą godzinę. Ponadto wzrosnąć mają kary za nieuiszczoną opłatę. Zamiast obecnych maksymalnie 50 złotych, będzie to nawet 10% płacy minimalnej.

W końcu więc parkowanie w centrach miast ma szansę stać się droższe niż bilet na tramwaj. Co więcej, zgodnie z zapisem ustawy, 65% środków z opłat za parkowanie ma być przeznaczone na transport publiczny, infrastrukturę pieszą i rowerową oraz zieleń miejską i gminną.

mat. ZDM Warszawa

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane