poniedziałek, 20 sierpnia 2018

WARSZAWA: ruszył przetarg na Dworzec Gdański

PKP PLK wystartowały w końcu z przetargiem na nowe wcielenie Dworca Gdańskiego, który ma w niedalekiej przyszłości przejąć znaczną część ruchu dalekobieżnego w stolicy. Dworzec zostanie rozbudowany właśnie po to, by sprostać większej ilości podróżnych. A to wszystko do 2020 roku, gdy rozpocznie się modernizacja kolejowej linii średnicowej w Warszawie.

Przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na dostosowaniu infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów. Będzie się to wiązać z budową nowego przejścia podziemnego po zachodniej stronie stacji, z łącznikiem prowadzącym do istniejącego tunelu. Powstać ma także nowy budynek dworca. Do nowego tunelu pieszego prowadzić będą schody ruchome i windy, zaś w istniejącym tunelu pojawią się nowe schody ruchome, które zastąpią istniejące schody tradycyjne. Na peronach wydłużone zostaną wiaty, a system informacji pasażerskiej zostanie rozbudowany. 

Na oferty PKP PLK czekać będzie do 24 września. Prace, których koszt szacowany jest na nieco ponad 54 miliony złotych netto, mają być wykonane w przeciągu 20 miesięcy. Przy wyborze ofert decydującym kryterium będzie cena - 70% wagi oceny, zaś za czas realizacji zlecenia oferenci będą mogli otrzymać 30% punktów.

mat. PKP PLK

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane