poniedziałek, 17 września 2018

ŁÓDŹ: nie likwidujcie peronów na "węglówce"

Do PKP PLK wpłynęły wniosku ze strony samorządu województwa łódzkiego w sprawie pozostawienia peronów na liniach kolejowych 131 i 146. Województwo deklaruje wznowienie przewozów pasażerskich na "węglówce". Po zakończeniu modernizacji trasy, stanowiącej najkrótszy korytarz kolejowy między Górnym Śląskiem a Trójmiastem, pociągi będą mogły poruszać się magistralą węglową z prędkością nawet do 160 km/h. Łódzkie wiąże z tym duże nadzieje, chcąc przywrócić ruch na wspomnianych liniach.

Według założeń łódzkiego samorządu, stacja Chorzew Siemkowice miałaby się stać węzłem przesiadkowym między pociągami na "węglówce" a tymi, które jechałyby w kierunku Częstochowy linią kolejową 146. Plany województwa są rewolucyjne, bo dotąd PKP PLK obstawały przy likwidacji peronów wobec braku perspektyw co do wznowienia przewozów. Rozmowy w sprawie zachowania peronów trwają i, według deklaracji przedstawicieli UMWŁ, są na dobrej drodze do sukcesu.

To zresztą nie jedyna dobra wiadomość z centralnej Polski. UMWŁ czyni bowiem także starania o stworzenie nowej linii kolejowej, która miałaby połączyć Chorzew Siemkowice z Wieluniem. To jednak nie jest takie proste, ze względu na brak jakichkolwiek źródeł finansowania tego zamierzenia, w przeciwieństwie do stworzenia łącznicy linii 25 z Centralną Magistralą Kolejową. Tutaj samorząd, wspólnie z PKP PLK, planuje przygotować studium wykonalności. Widać więc, że Łódzkie świadomie i twórczo podchodzi do tematu kolei w regionie. Tylko brać przykład.

mat. Youtube

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane