środa, 17 października 2018

RZESZÓW: przetarg na nowe pociągi dla PKA

Na Podkarpaciu ogłoszono przed kilkoma dniami przetarg na dostawę nowego taboru kolejowego, który ma posłużyć obsłudze połączeń w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Kolej ma zostać uruchomiona na trasach z Rzeszowa do Dębicy, Przeworska, Strzyżowa nad Wisłokiem i Kolbuszowej. Ponadto, nowy tabor ma wyjechać na całkiem nową linię do Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka.

Projekt stworzenia PKA w Rzeszowie uzyskał unijne dofinansowanie. W ramach tego przedsięwzięcia zbudowana zostanie nowa linia do lotniska oraz zakupione zostanie dziesięć nowych pociągów. Przetarg na tabor obejmuje 8 fabrycznie nowych, 3-członowych EZT-ów, dedykowanych trasom zelektryfikowanym. Pierwsze mają dotrzeć na Podkarpacie na koniec czerwca 2020 roku, reszta zaś do końca września. Przetarg, ze względu na zróżnicowanie taboru, podzielono jednak na dwie części. W drugim zamówieniu chodzi o dwa dwuczłonowe SZT-y, których termin dostawy wyznaczono także na koniec czerwca 2020 roku. W ramach zamówienia producent ma także zapewnić utrzymanie pojazdów na poziomach od P1 do P4 przez 6 lat dla pociągów elektrycznych oraz przez 9 lat dla spalinowych szynobusów.

W przetargu kryterium ceny waży tylko 57%. Pozostałe kryteria to usługi serwisowe i utrzymaniowe, udzielana gwarancja, osprzęt do wykonania napraw P3 oraz opcjonalnie pakiety pozderzeniowe i, w przypadku części "elektrycznej", dostawa symulatora wraz z jego instalacją, uruchomieniem, szkoleniem pracowników i aktualizacją systemu i tras przez pięć lat.

mat. TVP3 Rzeszów

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane