czwartek, 17 stycznia 2019

GDYNIA: koleją do północnych dzielnic - pierwszy krok

W zeszłą środę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisana została umowa na dofinansowanie opracowania dokumentacji przedinwestycyjnej dla nowej-starej linii kolejowej, która połączy centrum Gdyni z jej północnymi dzielnicami - mocno zabudowanym Pogórzem, Obłużem i Oksywiem. Przygotowanie dokumentacji kosztować ma niemal 3,2 miliona złotych, z czego ponad 2 miliony pochodzić będą z unijnego dofinansowania. Gdynia stawia w ten sposób na poprawę jakości transportu w mieście i jednoznacznie podkreśla znaczenie rozwoju szybkiej kolei w tym prężnie rozwijającym się mieście.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja istniejącej, od lat nieczynnej w ruchu pasażerskim trasy, a także studium wykonalności modernizacji linii. Na tej podstawie będzie można czynić kolejne kroki. Gdynia intensywnie współpracuje w tym zakresie z PKP PLK, będącym zarządcą istniejącej trasy. Doprowadzenie do podpisania pierwszej w tym aspekcie umowy jest konsekwencją realizacją Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z 2016 roku, w którym zawarto m.in. właśnie wstępne studium wykonalności dla tej trasy, która ma wiązać się z projektem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dla północnych dzielnic Gdyni i gminy Kosakowo. Dokumentacja ma zostać przygotowana do końca 2020 roku.

fot. Gdynia

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane