środa, 6 lutego 2019

WARSZAWA: mozolna droga linii kolejowej do lotniska w Modlinie

W lipcu Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin będzie obchodził 7. rocznicę uruchomienia. Po pewnych perypetiach po drodze port znalazł się wreszcie na fali wznoszącej i zasadniczo ciągle się rozwija. Niejako z boku, niemal od samego początku działania lotniska w Modlinie, ciągnie się sprawa budowy połączenia kolejowego ze stacji Modlin do lotniska właśnie. Niby niewiele, niby tylko krótki odcinek, a tyle to trwa...

Na szczęście wydaje się, że kolejny krok ku uruchomieniu kwestii budowy tego potrzebnego połączenia jest bardziej za niż przed nami. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła bowiem końcowe konsultacje w sprawie wydania decyzji dla połączenia kolejowego modlińskiego lotniska. RDOŚ deklaruje, że decyzja zapadnie do 19 kwietnia. Tymczasem jeszcze do 11 lutego strony mają okazję zgłosić ostatnie zastrzeżenia i wnioski, oraz zabrać głos w sprawie zgromadzonych przez RDOŚ materiałów i dowodów w sprawie oddziaływania na środowisko.

Początkowo władze Mazowsza planowały realizację inwestycji przy pomocy dofinansowania unijnego, jednak budowa połączenia do lotniska w Modlinie sklasyfikowana została jako inwestycja o małym zakresie, zatem spadła na listę rezerwową w kontrakcie terytorialnym. Skłoniło to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do poszukiwania innych rozwiązań. Latem 216 roku zawarte zostało porozumienie z PKP PLK jako inwestora dla inwestycji, która ostatecznie będzie finansowana ze środków RPO. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jeśli po drodze nie pojawi się żadna niespodzianka, zgodnie z zapowiedziami PKP PLK inwestycja rozpocznie się już w przyszłym roku, by pierwsze pociągi mogły pojawić się przy Mazowieckim Porcie Lotniczym w Modlinie już końcem 2022 roku. Oby tak się stało, bo zapewnienie bezpośredniego połączenia dwóch warszawskich lotnisk z centrum miasta to sprawa niezwykle ważna. Z jednym już się udało - czas na drugie!

fot. Modlin Airport

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane