sobota, 25 maja 2019

WARSZAWA: III linia metra jednak na Gocław - przetarg na studium

W stolicy powraca temat III linii metra. Po kilkuletnim zawieszeniu w tym temacie Metro Warszawskie ogłosiło we wtorek rozpisanie przetargu na przygotowanie studium technicznego dla pierwszego odcinka III linii metra, mającego połączyć Gocław ze stacją Stadion Narodowy. Co prawda wiele środowisk krytykuje taki przebieg III linii i wskazuje na pilniejszą potrzebę budowy kolejnej linii północ - południe w kontekście przepełnionej linii I, to jednak przygotowana na dodatkowe pociągi stacja przy Stadionie zwyczajnie nie może się zmarnować.

Studium ma dotyczyć nowego odcinka metra, w tym także budowy Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka, za Dworcem Wschodnim. W ramach postępowania ma zostać przygotowana pełna analiza przebiegu i lokalizacji stacji III linii na wspomnianym odcinku. Ma ona zawierać opracowanie kwestii lokalizacyjnych, technicznych i, co ważne, własnościowych, co umożliwi późniejsze wykonanie prac przygotowawczych. W pierwszym etapie powstanie wstępny raport dotyczący możliwych tras III linii metra na Gocław, wraz z lokalizacjami stacji, ich otoczenia i powiązania podziemnych stacji z układem komunikacji miejskiej na powierzchni. Analiza spraw własnościowych, konserwatorskich, przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych w pasie oddziaływania metra, a także precyzyjnych uwarunkowań dla każdego z zaproponowanych wariantów składać się będzie na etap drugi.  dla terenów zlokalizowanych w pasie możliwego oddziaływania budowy i eksploatacji metra (co najmniej po 50 m od osi linii), analiz uwarunkowań planistycznych, transportowych, ekonomicznych i technicznych możliwości realizacyjnych dla każdego z wariantów przebiegu.

W ramach studium analizie poddane mają być trzy warianty. Pierwszy stanowi dotychczas planowany przebieg, drugi to zmieniona forma, zapewniająca możliwość przedłużenia linii z Gocławia na lewy brzeg Wisły, w stronę Siekierek i Ursynowa, zaś trzeci zaproponowany ma zostać przez autorów opracowania. Podmioty chętne do wykonania dokumentacji mogą składać oferty do 25 czerwca. Przy wyborze najkorzystniejszej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • cena (58%),
  • doświadczenie koordynatora projektu (18%), 
  • doświadczenie analityka ruchu (12%), 
  • doświadczenie planisty/urbanisty (6%),
  • doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6%).
Metro Warszawskie na wykonanie zamówienia daje zwycięzcy 12 miesięcy.

Wariant pierwotny (zielony) i wariant nowy (żółty) dla III linii metra na Gocław (mat. Metro Warszawskie)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Anonimowe komentarze nie będą akceptowane